ChristenUnie blij met keuze provincie voor bestaande route

image.pngdinsdag 06 oktober 2020 20:06

Het opwaarderen van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee, met een onderdoorgang voor auto’s ter hoogte van de Churchillweg, zijn volgens de Gelderse en Wageningse fracties van de ChristenUnie een terechte keuze van de provincie. Het Gelderse college van Gedeputeerde Staten maakte vandaag deze voorkeur bekend om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren. De ChristenUnie is blij dat de oversteekbaarheid van de Nijenoord Allee wordt verbeterd met een onderdoorgang voor auto’s en er geen nieuwe weg door het Binnenveld wordt aangelegd.

“De vele fietsers zorgen al vele jaren voor opstoppingen op de Churchillweg en de Nijenoord Allee. Door auto’s en fietsers ongelijkvloers te laten kruisen verbetert de doorstroming voor auto’s én fietsers. Bovendien verhoogt het de verkeersveiligheid,” aldus fractievoorzitter Monique Heger van de ChristenUnie Wageningen. “Nieuwe wegen aanleggen door het open buitengebied heeft de ChristenUnie nooit als oplossing gezien voor het vermeende bereikbaarheidsprobleem,” vindt ook Freek Rebel van de Gelderse ChristenUnie Fractie. Heger en Rebel zijn blij dat er nu duidelijkheid is over de wijze waarop de bereikbaarheid wordt aangepakt. “Deze keuze betekent ook dat er veel sneller kan worden gestart met de werkzaamheden, dan wanneer er gekozen was voor de Campusroute. De Campusroute is immers ingrijpender, met aanzienlijk hogere onzekerheid omtrent een startdatum, vanwege de hogere stikstofuitstoot van deze route. De op 6 oktober gemaakte keuze van GS is dus ook goed bericht voor bedrijven en ondernemers”.

De keuze van de provincie voor het zogenoemde Alternatief Bestaande Route in combinatie met een ongelijkvloerse kruising sluit aan bij het advies dat de Wageningse gemeenteraad in juli met een ruime meerderheid heeft gegeven aan de provincie. In de verdere uitwerking moet gekeken worden naar concrete maatregelen om het leefklimaat in de Roghorst, de Tarthorst en de Weides te verbeteren.

« Terug