Welkom bij ChristenUnie Wageningen!

Door middel van deze site willen wij u graag informeren over onze activiteiten. Ontdek hier waar de Christenunie voor staat en waarom dat voor u van belang is.

We nodigen u uit om ons hier beter te leren kennen! Ga direct naar het verkiezingsprogramma

Nieuws

Panda’s: het is niet zwart-wit

Panda Parkeren afb_ Mooi Wageningenmaandag 17 april 2017 11:10 Een mogelijk parkeerterrein langs de Lawickse Allee zorgt voor veel rumoer. Terwijl de juridische strijd om uitbreiding van het industrieterrein bij de Nude nog wordt gestreden, zien de ontwikkelaar en de dierentuin hier de mogelijkheid voor een tijdelijk parkeerterrein (voor 10 jaar).
Tijdens de raadsvergadering van 10 april jl. diende GroenLinks, D66, SP en PvdA een motie in om als raad uit te spreken dat een parkeerterrein op deze locatie niet gewenst is. De ChristenUnie stemde voor deze motie. We leggen graag uit waarom. lees verder