Welkom bij ChristenUnie Wageningen!

Door middel van deze site willen wij u graag informeren over onze activiteiten. Ontdek hier waar de Christenunie voor staat en waarom dat voor u van belang is.

We nodigen u uit om ons hier beter te leren kennen! Ga direct naar het verkiezingsprogramma

Nieuws

Cultuur en klimaat: oogkleppen op

Wageningen postkantoormaandag 09 oktober 2017 20:04 Uit de raad - 9 oktober 2017. Drie jaar geleden liet Rijkswaterstaat weten dat windmolens in de uiterwaarden onbespreekbaar waren vanwege de veiligheid bij hoog water. Daarmee werd ook een streep gezet onder zestien jaar discussie over windmolens op Wagenings grondgebied, want andere locaties vielen af vanwege bebouwing, stiltegebied, vogelhabitat. Maar stiekem, met een klein zinnetje in de nieuwe routekaart naar Wageningen klimaatneutraal in 2030, wil het college deze zinloze discussie weer openen. lees verder

Wonen, wegen en dijken

Grebbedijkmaandag 25 september 2017 11:19 Uit de raad | 25 september 2017. De Campus is een plek die volop in ontwikkeling is. Dat zien we, maar dat levert ook nieuwe vragen op, zoals: willen we daar studentenwoningen? Inmiddels is dit gebied goed gevuld met gebouwen voor onderwijs en onderzoek, precies waar dit terrein ook voor is bedoeld. lees verder

Studenten op elk open plekje?

Studentenhuisvesting Lawickse Hofmaandag 11 september 2017 11:29 Uit de raad – 11 september 2017. Tijdens de rondetafelgesprekken werd eerst over het bouwen van studentenwoningen gesproken aan de Costerweg 65 (naast Pieter Pauw) en daarna over andere toekomstige locaties (notitie locaties studentenhuisvesting). Door de groei van de universiteit blijft er de komende jaren ook een stijgende vraag naar studentenkamers, blijkt uit de prognoses. lees verder