Fractie ChristenUnie

Monique Heger
p/a Markt 22
6701 CX Wageningen
monique.heger[at]wageningen.christenunie.nl

Postadres:

Vergersweg 31
6707HS Wageningen

Gironummer voor giften: NL 20 INGB 0009 3067 13, ten name van: ChristenUnie Afd. Wageningen. Giften aan de ChristenUnie zijn aftrekbaar van de belasting vanwege onze ANBI-status. Meer informatie over deze status vindt u op de ANBI-pagina.

Met uw gift helpt u ons om ervoor te zorgen dat er een christelijk-sociaal geluid te horen is in Wageningen. Alvast hartelijk dank!

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen over de website, kunt u ons e-mailen.