Bestuur

De ChristenUnie Wageningen is een actieve kiesvereniging met zo'n 80 leden. Naast de fractie kent elke plaatselijke vereniging van de ChristenUnie een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Als bestuur dragen wij er zorg voor dat onze fractie in optimale omstandigheden kan werken. Tegelijk houdt het bestuur in het oog dat onze fractie datgene nastreeft wat er in het verkiezingsprogramma beloofd is. Wij zijn de spreekbuis van en naar de leden. Hiervoor zijn persoonlijke contacten en de door het bestuur georganiseerde algemene ledenvergaderingen een goed middel.

Het bestuur van de ChristenUnie Wageningen bestaat uit de volgende leden:


Simon Frans de Vries

  • Voorzitter

Moniek Kars


Moniek Kars

  • Secretaris
  • Penningmeester


Albert Willemsen

  • Algemeen Bestuurslid


Hendrik Jan Berenschot

  • Algemeen Bestuurslid