Algemene Beschouwingen – ChristenUnie Wageningen

IMG_5704.jpg
Monique vierkant
Door Monique Heger op 2 juli 2019 om 19:30

Algemene Beschouwingen – ChristenUnie Wageningen

“Als de Heere het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.” (ps 127) Dit is een typisch vers uit de Bijbel dat mij bij de les houdt. Doe ik de goede dingen en doe ik de goede dingen goed. We kunnen nog zo hard werken, maar als het niet gedragen wordt, dan zwoegen we vergeefs. “Bouwen” zal dan ook de lijn worden in mijn beschouwingen. Ik speel al een aantal jaar in onze ‘kinderband’ van de kerk. Een aantal weken geleden, rond de komst van de kadernota, speelde we een lied dat ik wel toepasselijk vond voor vandaag. Het lied gaat over regen en zwaar weer. Het heeft drie coupletten. Dan weet u dat vast. Met heel veel herhalingen, zoals dat gaat bij kinderliedjes, maar die heb ik geschrapt. 

Couplet 1

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En het huis op de rots stond vast.

Af en toe is het goed te bedenken of wat je wilde bereiken ook bereikt wordt. En ik moet na een jaar ChristenUnie in het college zeggen dat er al veel is bereikt. Het mag altijd een onsje meer, maar als ik alles optel ben ik best tevreden. Er wordt hard gewerkt aan fietspaden, hoewel het fietspad voor mijn eigen huis er nog wat krakkemikkig bij ligt. Maar neem nu de Tarthorst/Kennedyweg, daar zijn bewoners blij met de betere oversteek. De Veerweg/straat is opgeknapt. Er liggen plannen voor meer doorgaande routes.

In het blad de Vogelvrije Fietser van de Fietsersbond zag ik een mooie score lijst voor goed fietsparkeren bij Supermarkten. Daar kan de komende jaren nog veel aan gedaan worden. We zijn tenslotte de bakfietscoalitie. Neem de AH, daar sta met je fiets direct op de weg als je m uit het rek haalt, tijd om even met iemand te praten is er dan niet, en er zijn veel te weinig plekken. Maar ook bij andere supermarkten, zoals Lidl of Aldi, of de Jumbo, staan fietsen in de volksmond ‘ in de weg’. Dat betekent dat we het niet goed geregeld hebben. Terwijl je dit eigenlijk wil stimuleren. Met een aantal kleine ingrepen als nietjes bij de ingang, gereserveerde plekken voor bakfietsen, of veilige oversteken en aanfietsroutes, kan het fietsboodschappenverkeer prima worden gestimuleerd. Hier willen we aandacht voor vragen in een motie.

We weten allen dat de studentenaantal groeien en er kamernood is. Maar ook nieuwe kerken groeien erg hard bleek uit een onderzoek van Kerknet. Sommige zijn in de afgelopen jaar met 400% gegroeid. Leden aantallen verschillen tussen de 40 en 400 mensen. Onze kerkelijke gemeenschappen zijn belangrijke partners bij vrijwilligersprojecten, denk aan de EastKidsClub of Markt17. Vaak zijn ze ook financieel betrokken bij het noodfonds of de schuldhulpmaatjes. Maar de ruimte om zelf samen te komen en te groeien is voor een aantal kerken (erg) beperkt of zelfs nihil. In onze nieuwbouwplannen is nauwelijks oog voor gemeenschappelijke ruimten of wijkcentra. En het delen van ruimten met scholen, theaters of WUR is ingewikkeld. Hier willen we via een motie meer aandacht voor vragen.

Al sprekend over gebouwen kom ik bij AED’s. U weet wel, die apparaten die hartritme kunnen herstellen bij een hartstilstand en zo levens redden. De stichting AED is via het plaatsen van AEDs goed bezig om van heel Wageningen een veilige en gedekte zone te maken. Ook hier zijn vrijwilligers het cement van de samenleving. MAAR als je het kaartje van Wageningen bekijkt moet je vooral overdag iets aan je hart krijgen. In de nacht zijn er alleen bij de hotels AEDs te benaderen. De Stichting loopt hier tegen een aantal concrete zaken aan. We zullen het college oproepen, samen met Stichting te gaan kijken naar opties om een breder bereik van AED’s te krijgen.

Meer ruimte willen we niet alleen voor bloeiende kerkgemeenschappen, maar ook voor een bruisende binnenstad. We zien dat hier gelden voor geschrapt zijn, maar er liggen nog genoeg goede ideeen op tafel – voor levendige straatjes bijvoorbeeld, of voor beter zichtbaar maken van oorlogshistorie. De Wageningse ondernemers hebben aangegeven enthousiast door te willen gaan als het oude budget stop. De ChristenUnie waardeert de inzet en ambitie van ondernemers! Daarom willen wij met een amendement komen om nieuwe ideeën te inventariseren en een bescheiden structureel budget beschikbaar te stellen door de toeristenbelasting iets te verhogen. Want van een mooiere, vitale stad hebben ook toeristen schik.

Als laatste punt bij het bouwen op de rots. Steeds meer tuinen verstenen. Dat is een slechte zaak. Vandaag stond hier ook weer een groot artikel over in de Volkskrant. Maar er zijn ook mensen die hun stenen er uit halen. Operatie Steenbreek. Maar wat doe je dan met die stenen. Afvoeren naar de stort met het gemeente aanhangertje lukt momenteel niet. Dat levert je zelfs een heuse boete op. In het karretje mag je nl geen stenen vervoeren. Hierbij pleiten we voor een kleine investering van 1000 euro voor een rotsvast karretje. Met deze ideeen bouwen we ons inziens aan een duurzame stad die tegen een stootje kan. Bouwen op de rots dus. Maar dan komt couplet twee.

Couplet 2

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En het huis stortte in met een plof.

Vooruitkijkend zitten we echt in zwaar weer. En het water staat ons aan de lippen. Onze tekorten zijn nog niet aangevuld. Tijdens de vorige beschouwingen konden we al niet veel beters zeggen. In dit jaar is het ons niet gelukt meer grip te krijgen op onze financiën. Dat is zorgelijk. Als ChristenUnie willen we een sluitende begroting. Dat zal niemand verbazen. We hebben geen behoefte aan speculaties over mogelijk extra middelen uit Den Haag. We zullen zelf in control, en in evenwicht moeten zijn, voor zover we dat kunnen.

Ik heb de heer van Vulpen gister horen zeggen dat we goed moeten zijn voor mensen die het minder hebben, dat er geld nodig is voor de jeugdzorg en de andere complexe opgaven. Daar ben ik het van harte mee eens. De Bijbelse Psalm 82 vers 3 roept op om recht te doen aan weerlozen en om op te komen voor verdrukten en zwakkeren. En daar geven wij, de vele kerken en overige vrijwilligers in Wageningen al veel gehoor aan. Maar we moeten als gemeente wel realistisch begroten. Als voorbeeld: met de komst van het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zal wederom een aanslag gepleegd worden op het zorg budget. Hoe gaan we daar mee om? Zijn we daar klaar voor? Ik heb partijen al horen roepen dat er mogelijk extra geld komt. Maar vooruit lopen op een ‘mogelijk’ betere toekomst en wishfull thinking brengt mensen eerder in de schuldhulpverlening dan naar solide toekomst. En we dienen ook het goede voorbeeld te geven. Als wij al zeggen dat het allemaal niet sluitend hoeft te zijn, dat we best iets meer kunnen uitgeven, wat extra’s uit de reserves mogen halen, wat zijn wij, als gemeente dan voor een voorbeeld?

Naar aanleiding van onze motie vorig jaar om inzicht te krijgen in ombuigingsmogelijkheden, hebben we het BDO rapport ontvangen en daar zijn mogelijke ombuigingen uit voort gekomen in de kadernota. De ChristenUnie heeft reeds eerder gezegd dat we dit lijstje nog wat mager vinden en soms wat onrealistisch vinden. Zeker gezien de uitkomst van de mei circulaire. Bijvoorbeeld de keuze om de markt en veer tarieven met 40 tot 70% te verhogen om kosten dekkendheid te halen. En natuurlijk kunnen we de subsidies korten, maar ten koste van wat? Als dit ten koste gaat van bijvoorbeeld toneelvereniging, waterscouting, harmonie of Oranjevereniging, dan halen we wel heel mooie en bindende activiteiten weg uit Wageningen.

Ik wind er geen doekjes om. De ChristenUnie is eerlijk en open. OZB verhoging is voor de ChristenUnie absoluut noodzakelijk. Daarmee houden we voorzieningen voor de meest kwetsbaren in stand, en kunnen ook werken aan duurzaamheid en leefbaarheid in belangrijke grote projecten zoals Grebbedijk. Voor de ChristenUnie kan het niet zo zijn dat we een volledige stad lamleggen om ‘alleen’ een kwalitatief goed sociaal stelsel te blijven betalen, maar anderzijds ook niet om uit principe de OZB niet te willen verhogen. Laat het huis op zand, niet gebouwd worden op drijfzand. Maar laten we een solide basis van financiën voor de komende jaren neer gaan leggen.

Couplet 3

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots. En de zegen daalt dan neer. En ‘t gebed stijgt op. Bouw je levenshuis op Hem.

Als ChristenUnie bidden we met regelmaat voor de gemeente. Net als de vele kerken en christenen met ons. We bidden voor een zegen voor de stad waar het goed en veilig wonen is. En bidden voor wijsheid en goede afwegingen van het college. Want als de Heere het huis niet bouwt dan is al ons zwoegen tevergeefs.

Monique Heger
ChristenUnie
2 juli 2019

Deel dit bericht