Uit de raad | U en ik

Monique vierkant
Door Monique Heger op 6 februari 2019 om 10:00

Uit de raad | U en ik

Met al die sneeuw ben ik me er weer extra van bewust dat veel dingen in onze stad al goed geregeld zijn. De sneeuwruimers komen snel in actie en de wegen zijn schoon. We hebben al goed afgesproken hoe en wanneer we schoonmaken. Daarvoor hoeven wij u, als burgers, niet te consulteren.

Vorige week maandag dachten we als gemeenteraad na over hoe Wageningen er in de toekomst uit moet zien. Daarvoor maken we een omgevingsvisie. We vroegen ons af hoe we u bij dit proces gaan betrekken. Bij alles? En als beslisser? Of zijn zaken al vanzelfsprekend en vastgelegd, en hebben we alleen bij nieuwe, complexe opgaven uw hulp nodig? Daar hebben verschillende partijen verschillende gedachten over.

Als ChristenUnie vinden we burgerinbreng belangrijk. Maar democratische vernieuwing en participatie zijn voor ons geen doel in zichzelf. Ze zijn een goed middel om met uw input en kennis de eigen woonomgeving mooier te maken. Maar als raad blijven we wel altijd eindverantwoordelijk.

Veel gaat in de stad al als “vanzelf”. Maar bij belangrijke verandering in uw eigen omgeving krijgen we graag uw input. Samen werken aan een Waardenvol Wageningen. Ieder vanuit onze eigen rol.

Deel dit bericht