Uit de raad | Huishoudboekje

Monique vierkant
Door Monique Heger op 14 november 2018 om 09:00

Uit de raad | Huishoudboekje

Deze week hebben we de behandeling van de jaarlijkse gemeentelijke begroting afgerond. Als gemeente denken we dat we de komende jaren meer geld uit gaan geven dan er binnenkomt. Dat is niet verstandig vindt de ChristenUnie.

We hebben wat extra geld van het rijk gekregen, maar dat is eenmalig. Fijn natuurlijk, maar het dekt niet onze langjarige zorgen. Ook hebben we huiseigenaren en ondernemers gevraagd wat extra bij te dragen. Die gaan 2,5% extra OZB betalen. Dat klinkt veel, maar in ons huishoudboekje thuis zien we dat amper terug, omdat andere belastingen juist naar beneden gaan.

Uw en mijn bijdragen aan de gemeente blijven nagenoeg gelijk. Desalniettemin levert het voor Wageningen wel 225.000 euro extra op. Geld dat nodig is om de ideeën uit de nieuwe begroting te realiseren, bijvoorbeeld programma's rondom langer zelfstandig wonen of fietspaden. Voor de ChristenUnie een reden om vóór de begroting te stemmen, ook al moeten we wel wat doen aan verwachte tekorten.

Op initiatief van de ChristenUnie gaan we in maart nog eens goed kijken of alles wat de gemeente doet nog steeds echt nodig is of slimmer kan, om zo ons huishoudboekje op orde te brengen. Nu weer aan de slag met andere belangrijke issues voor een groene en sociale stad.

Deel dit bericht