Wetlog #2: Klimaat en de opdracht tot goed rentmeesterschap

foto uiterwaarden waardevol wageningen
Peter_vierkant
Door Peter de Haan op 3 oktober 2018 om 14:32

Wetlog #2: Klimaat en de opdracht tot goed rentmeesterschap

Op 10 oktober staat voor de tiende keer de landelijke Dag van de Duurzaamheid op de agenda. Een beter moment voor een avond over de Wageningse klimaatambities is er niet.

Het gaat me daarbij niet om de constatering dat we ambitieus zijn met de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te willen zijn. Belangrijker is dat we onze verantwoordelijkheid nemen als rentmeester. We moeten zorgvuldig omgaan met alles wat ons is toevertrouwd. Ook hebben we een verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar.

Het Wageningse klimaatbeleid komt in veel beleidsterreinen terug. Zo worden er stappen gezet richting een circulaire economie, waarbij restproducten en afval weer opnieuw kunnen worden gebruikt als grondstof. In een stad met een universiteit die zich veel richt op voedsel (productie, veiligheid, gezondheid) staat het tegengaan van voedselverspilling hoog op de agenda. Ook weten we dat de gaskraan in Groningen op termijn wordt dichtgedraaid, dus werken we aan plannen om ervoor te zorgen dat iedereen betaalbaar die overstap naar gasloos wonen kan maken. Deze drie voorbeelden liggen op het bordje van mijn collega’s, maar laten zien dat klimaatbeleid overal zijn effecten heeft.

Daarnaast moet er nog meer gebeuren. Jarenlang kwam de energie uit de grond (olie, gas), met alle gevolgen van dien, zoals de aardbevingen in Groningen, mensenrechten in oliestaten maar even voor lief nemen, afhankelijk van de wereldwijde politieke ontwikkelingen en leiders. En dan heb je de effecten op het klimaat: extremere weersomstandigheden met overstromingen of juist droogte en hittestress als gevolg. Landelijk ligt er nu een Klimaatakkoord en dat moet nu in de regio worden uitgewerkt. Daarbij zal het opwekken van energie boven de grond zichtbaar worden in het landschap. Een uitdaging die ik als wethouder klimaatbeleid graag aanga, juist met het oog op goed rentmeesterschap.

Op 10 oktober vertel ik hier graag meer over en ga hier graag met de aanwezigen over in gesprek.

Peter de Haan

Wethouder klimaatbeleid en duurzame mobiliteit

 

Deel dit bericht