Formatieblog #1

Peter
Peter_vierkant
Door Peter de Haan op 31 maart 2018 om 21:39

Formatieblog #1

Vlak na de verkiezingen duurde het even voordat het stof goed en wel was neergedaald. Dat kwam vooral door het kleine verschil in het aantal stemmen tussen de ChristenUnie en Connect, waardoor de laatste zetel nipt naar Connect ging. Er kwam zelfs een hertelling aan te pas, maar dit veranderde niets meer aan de uitslag. Uiteindelijk kwamen we 20 stemmen te kort voor een tweede zetel. Toch kunnen we ook spreken van een mooi resultaat. Met de 1280 stemmen die we kregen, hebben we ons beste resultaat ooit in Wageningen gehaald. Dank voor uw vertrouwen!

Oude en nieuwe raad
Afgelopen week hebben we op maandag afscheid genomen van de oude gemeenteraad en op donderdag werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Namens de ChristenUnie legde ik de eed af, “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” Met díe wetenschap én de hulp van een actieve steunfractie kan de ChristenUnie ook de komende vier jaar verschil maken voor Wageningen.

Formatie

Tussendoor had ik samen met Monique op woensdag een gesprek met de informateur, Jan van der Meer, om onze punten naar voren te brengen waar een nieuwe coalitie mee aan de slag zou moeten. Daarbij kwamen onderwerpen naar voren als schuldhulpverlening, een dementie vriendelijke gemeente, aan de slag met klimaatneutraal 2030, focus op de fiets en een financieel goed beleid. Ook het betrekken van de gemeenteraad en de inwoners bij de plannenmakerij is een belangrijk punt. Op basis van deze punten formuleerden we ook ons advies voor een coalitie bestaande uit GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Ik verwacht dat wij elkaar op deze punten goed kunnen vinden en aanvullen. Eerder hadden PvdA en GroenLinks dit trouwens ook gezegd in hun gesprek met de informateur.

E-bike, bakfiets of kettingkast
De informateur presenteerde vandaag zijn advies. Hij gaf aan dat getalsmatig een voortzetting van de oude coalitie voor de hand zou liggen, maar inhoudelijk de door GroenLinks, PvdA en ons voorgestelde variant meer kansen biedt op een sociale, groene en financieel degelijke coalitie. D66 sloot zich hierbij aan.
Daarnaast – en minstens zo belangrijk – gaan we met alle partijen om tafel om te praten over de bestuursstijl. Daarbij maken we afspraken over hoe de raad en inwoners hun stem kunnen laten horen over de ontwikkelingen in deze stad. Dat gaat verder dan alleen informeren of een verplichte inloopavond.
In de pers wordt de nieuwe coalitie, vanwege de nadruk op de fiets, al de kettingkastcoalitie genoemd. Wat ons betreft is dat er een van een e-bike, waarbij de inbreng van stad en raad de accu zijn.
 
Onderhandelingen
De onderhandelingen vinden in het openbaar plaats en zijn te volgen op wageningen.raadsinformatie.nl. Wij zijn voor deze openheid, zodat voor de kiezers ook duidelijk is of de partijen zich in de onderhandelingen net zo inzetten voor de voor hun belangrijke onderwerpen als in de campagne.
We zullen u tijdens de formatie ook via deze weg op de hoogte houden. Samen met Monique zal ik aan tafel zitten met de andere partijen, uiteraard in goed overleg met de steunfractie. Aan u vragen we vooral uw steun en gebed, zodat we het beste zoeken voor de stad waarin we wonen (naar Jeremia 27:9).

Deel dit bericht