Fractie

De ChristenUnie heeft één zetel in de gemeenteraad van Wageningen. De steunfractie van de Wageningse ChristenUnie bestaat uit een aantal actieve personen, die hieronder aan u worden voorgesteld. Zij zitten namens de partij in de verschillende raadscommissies. In deze commissies wordt veel werk voor de gemeenteraad voorbereid.

Peter de Haan
Peter de Haan (Raadslid)
Hendrik Jan Berenschot
Hendrik Jan Berenschot (milieu)
Jan Dijkstra
Jan Dijkstra (financiën)

Leden van de ChristenUnie zijn van harte welkom tijdens de fractievergaderingen. Deze vinden plaats in de week van de commissievergaderingen in de kelder van het stadhuis. Kijk voor de exacte data en de onderwerpen waarover gesproken wordt bij de agenda.

De ChristenUnie houdt maandelijks een vragenuurtje over de politiek in Wageningen. U kunt met uw vragen terecht op onze fractievergaderingen (zie de agenda).

Klik hier om contact op te nemen met de fractie.