ChristenUnie wil goedkopen woningen op ziekenhuislocatie

pieterpauwziekenhuisvrijdag 23 mei 2008 08:45

In het collegeakkoord van deze periode (2006-2010) is afgesproken dat er van alle nieuwbouwwoningen 30% goedkoop zou zijn. Sinds mei 2006 heeft de ChristenUnie echter maar weinig voorstellen gezien om dit doel te bereiken. De ChristenUnie zet zich dan ook in om op het terrein van het voormalig ziekenhuis goedkope woningen met een tuin te realiseren. Zie hiervoor ons persbericht.

PERSBERICHT CHRISTENUNIE WAGENINGEN

------------------------------------

 

ChristenUnie wil goedkope woningen ziekenhuislocatie

 

De Wageningse ChristenUnie wil goedkope woningen op het terrein van het voormalige ziekenhuisterrein, omdat er een groot gebrek is aan goedkope eengezinswoningen met een tuin. Het college stelt echter voor om op de Pieter Pauw locatie ruim 60 dure koopwoningen te bouwen. De optie om ook 12 goedkope woningen te bouwen ziet het college niet zitten. De ChristenUnie heeft alle besluiten over woningbouw die de raad sinds mei 2006 heeft genomen op een rijtje gezet. Wat blijkt? In de afgelopen twee jaar zijn er vrijwel geen plannen voor goedkope nieuwbouw gekomen.

 

Uit het woningmarktonderzoek van 2005 bleek dat het woningbestand in Wageningen niet aansluit bij de wensen. De markt voor vooral goedkope appartementen raakt verzadigd, terwijl er een schreeuwend tekort is aan goedkope huur- en koopwoningen met een tuin. Ook de mede­werkers van Wageningen UR willen vooral betaalbare eengezinswoningen. Slechts 25% van hen gaat voor een dure woning met een prijs van € 350.000 of hoger. Daarom moeten er minder appartementen en meer goedkope, grondgebonden woningen worden gebouwd. De inzet van de collegepartijen is om 30% goedkope woningen te bouwen.

 

Scheef beeld

Om te onderzoeken of deze wensen aansluiten bij de bouwplannen, heeft de ChristenUnie de raadsbesluiten sinds mei 2006 (start huidige raadsperiode) geanalyseerd. In de afgelopen 2 jaar heeft de raad 7 woningbouwprojecten behandeld: Hollandseweg-Nobelpark, Plasserwaard, Platoterrein Grintweg, hoek Nude en Nolensstraat, Diedenoort-Mouterij-Pantarijn terrein (DMP), en Jan Kopshuis. In totaal gaat het om ongeveer 480 nieuw te bouwen woningen. Bijna 60% van deze 480 woningen waren appartementen. Bij minder dan de helft van de nieuwbouw gaat het om de grondgebonden woningen, die juist zo in trek zijn. De aantallen in diverse prijsklassen laten een nog veel schever beeld zien. Minder dan 2% van al deze woningen valt in de goed­kope prijsklasse. Het beeld is duidelijk: de bouwplannen van de afgelopen 2 jaar stroken totaal niet met de wensen van toekomstige bewoners. En de inzet van 30% goedkope woningen is zelfs bij benadering niet gehaald.

 

Zware opgave

Kunnen toekomstige locaties deze scheve verhoudingen recht trekken? Dat wordt een zware opgave. Vaak wordt het Kortenoord terrein genoemd als oplossing. Om de noodzakelijke grondgebonden, goedkope woningen te bouwen, moet minstens de helft van de nieuwbouw op Kortenoord in deze prijsklasse vallen. De (verouderde) nota Woonbeleid met Kwaliteit geeft als indicatie voor het Kortenoord terrein niet meer dan 20% goedkope woningen.

 

De ChristenUnie vindt het daarom dringend noodzakelijk om ook bij andere projecten al zo veel mogelijk goedkope woningen te realiseren. Het voormalige ziekenhuisterrein is een geschikte plek om te streven naar 30% goedkope, grondgebonden woningen. De ChristenUnie zal daarom een voorstel indienen tijdens de komende raadsvergadering om dit te bereiken.

 

 

----- EINDE PERSBERICHT -----

 

Een lijst van aantallen woningen in diverse categorieën, waarover de raad sinds mei 2006 heeft beslist, is te vinden in de bijlage.

 

BIJLAGE: LIJST VAN RAADSBESLUITEN OVER WONINGEN SINDS MEI 2006

 

egw = eengezinswoningen;  mgw = meergezinswoningen

 

December 2006: Hollandseweg-Nobelpark. 152 mgw en 24 egw vrijwel volledig in het middeldure en dure segment

December 2006: Plasserwaard. 10 mgw in dure koopsegment

Juli 2007: verdichting Grintweg (Platoterrein). 11 egw in middeldure/dure segment

Juli 2007: Nude 66 (terrein voormalige dokterspraktijk). 4 dure egw

Juli 2007: Nolensstraat. 6 goedkope egw

November 2007: DMP terrein. Indicatie 240 - 260 woningen, waarvan 50% egw en 50% mgw, 70% middelduur en 30% duur

December 2007: Jan Kopshuis. 23 egw middeldure/dure segment

« Terug