Raad houdt ondeugdelijk voorstel koopzondag in stand

woensdag 24 oktober 2012 20:26

Wageningen - Het duurt veel te lang voordat de raad zich uitspreekt over de bezwaren tegen de koopzondagen. De bezwarencommissie achtte eind augustus alle bezwaren hiertegen gegrond. Nadat het college eerst aangaf niet in september, maar pas in oktober met een reactie te komen, is dit nu doorgeschoven naar februari. Zo hoor je niet met mensen, bedrijven en organisaties om te gaan. Om die reden drong de ChristenUnie, samen met CDA en SP aan op een spoedige behandeling. Helaas vonden andere partijen hun dogma ‘winkels open op zondag, koste wat het kost’ belangrijker dan integer handelen van het gemeentebestuur.

Winkeliers en bonden naar rechter vanwege uitblijven raadsbesluit over bezwaar tegen 52 koopzondagen in WAGENINGEN

De Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling , de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en RMU en 13 lokale winkeliers hebben beroep ingesteld bij de rechter tegen het uitblijven van een raadsbesluit op het bezwaar tegen 52 koopzondagen.

De gemeenteraad heeft verzuimd tijdig een beslissing te nemen. Steeds weer werd om uitstel gevraagd vanwege allerlei interne gemeentelijke procedures. Advocaat mr. Rudolf van Binsbergen stelt zich namens de bezwaarmakers op het standpunt dat hun belang bij een spoedige beslissing op het bezwaar behoort te prevaleren boven de interne procedure van de gemeentelijke organisatie en het vergaren van feiten, dat bij de primaire besluitvorming ten onrechte is nagelaten.

Dwangsommen

Mr. Van Binsbergen heeft op 22 oktober jl. het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag gevraagd de gemeente Wageningen op te dragen bij gegrond verklaring van het beroep binnen twee weken na de uitspraak een besluit bekend te maken. Aan het verzoek zijn ook dwangsommen verbonden en een vergoeding voor de gemaakte kosten van juridische bijstand.

Maandagavond 22 oktober heeft de gemeenteraad van Wageningen een motie van de fracties van de ChristenUnie, het CDA en de SP verworpen om op korte termijn een besluit te nemen over het advies van de bezwarencommissie. Het College wil pas in februari 2013 een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad!

Vrij algemeen heerst de mening dat het raadsvoorstel van januari 2012 om 52 koopzondagen toe te staan aan alle kanten rammelt. De bezwarencommissie sloeg de gemeente vanwege de onzorgvuldige besluitvorming aan alle kantoren om de oren. Desondanks overheerst de politieke wens in Wageningen om toch vooral koopzondagen in stand te houden. Het College van B&W heeft inmiddels besloten nieuwe enquêtes uit te zetten onder zowel het winkelpersoneel als onder de ondernemers.

Rol raad bedenkelijk

De Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling vindt het ergerniswekkend dat de gemeenteraad van Wageningen haar controlerende rol zo ernstig verzaakt. Tijdens de raadsvergadering werd nota bene nog opgemerkt dat het raadsbesluit onzorgvuldig en/of in strijd is met de Winkeltijdenwet. De meerderheid in de raad veronderstelt dat het nieuwe kabinet de wetgeving aan gemeenten zal overlaten. Maar het zal zeker anderhalf jaar duren eer er eventuele nieuwe wetgeving is.

 Stichtingsvoorzitter Henry Konijn: “Het is triest dat de meerderheid van de raad geen oog voor de belangen van kleine winkeliers en het winkelpersoneel. Eigenlijk zegt het College van B&W: “Het is wit, maar toch doen we gewoon of het zwart is. Over struisvogelpolitiek gesproken; willens en wetens stuurt Wageningen er op aan dat we straks bij de rechter staan. Gemeenschapsgeld wordt zo verspild. Het is gewoon duidelijk dat de Winkeltijdenwet wordt overtreden.

« Terug