Domper voor initiatief burgers: plannen voor skeelerbaan in de ijskast

miniskeelerbaan.jpgmaandag 16 december 2019 17:43

Van idee naar volledig uitvoerbaar plan Het begon zo mooi. Ruim 2 jaar geleden kwam een enthousiaste groep van vooral leden van de Wageningse schaatsclub STW met een nieuw initiatief: een skeelerbaan voor de jeugd. Een mooi plan. Skeeleren is populair, en sporten is gezond. Als dat ook nog eens op een veilige baan kan, zonder auto’s, en niet ergens ver weggestopt maar makkelijke toegankelijk in een wijk – prachtig! De gemeenteraad had niets dan lof voor dit initiatief. November 2017 steunde de raad een motie, waarin het college werd gevraagd samen met de initiatiefnemers de haalbaarheid te onderzoeken en te kijken of de beoogde locatie (park bij Noordwest) een goede plek is.

Ook de ChristenUnie steunde dit verzoek van harte. De fractie heeft veel bewondering voor de inzet en initiatieven van vrijwilligers, zoals die van STW. Dat inwoners van Wageningen zich willen inzetten voor iets moois ter verrijking van de stad en verbetering van de leefomgeving is prachtig.

De STW, samen met anderen zoals studentenschaatsvereniging IJzersterk en Sportservice Wageningen, kreeg veel steun. Allereerst financieel, met bijdrage van o.a. de provincie Gelderland, Wijk Initiatieven Fonds, Rabobank, Marin en Menzis. Uiteindelijk is er zelfs geen geld nodig van de noodlijdende gemeente Wageningen om een mini-skeelerbaan te realiseren. Uit de samenleving komt er ook veel support. Veel Wageningse basisscholen, de wijkteams, en de Sportraad scharen zich achter het plan. Vanuit de wijk Noordwest klinken er naast positieve, ook een paar negatieve geluiden. Een aantal omwonenden zijn niet blij met asfalt voor een skeelerbaan en willen niet dat het park op de schop gaat. De skeelerbaan plannen worden vervolgens aangepast om bezwaarmakers tegemoet te komen.

Politieke inmenging

Dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers lijkt dan alles rond. Het geld is er. Het bestemmingsplan hoeft niet gewijzigd te worden, en een vergunning is niet nodig. De motie kan worden uitgevoerd. Of toch niet? Ondanks dat de gemeenteraad niets over de aanleg van de skeelerbaan zelf heeft te zeggen, besluit burgermeester van Rumund toch de raad te consulteren. En een kleine meerderheid van de raad blijkt september 2019 tegen de komst van de skeelerbaan. De baan zou te veel beslag leggen op groen, dan wel te veel weerstand oproepen bij omwonenden.

Het plan wordt wederom aangepast, en besproken met omwonenden en de fracties die tegenstemden. Begin december 2019 komt de teleurstellende uitslag voor de initiatiefnemers: B&W neemt voorlopig geen besluit over de skeelerbaan in park Noordwest. Als reden wordt nu genoemd: een eventuele Campusroute. Sommige varianten van de Campusroute zouden een stukje door het park gaan. Aan de andere kant dan waar de skeelerbaan is gepland. En dat zou de mogelijkheden voor andere recreatie beperken.

De burgermeester zegt toe dat hij zijn best gaat doen om van dit uitstel geen afstel geen te maken, en alle sponsoren persoonlijk in te lichten. Maar het is onduidelijk of het toegezegde geld (meer dan 50.000 euro) behouden blijft voor de skeelerbaan, mocht B&W in de toekomst wel een positief besluit nemen.

Participatie en Burgerintiatief

Al met al is de ChristenUnie bijzonder teleurgesteld over dit uitstel. De gemeente Wageningen wil graag dat jongeren sporten en bewegen. De lokale politiek gaat prat op participatie, op inbreng van burgers, op initiatief vanuit de inwoners. Op een ‘right to challenge’. Inspraak en participatie vindt de gemeente belangrijk. Daar hoort wat ons betreft zeker een constructieve houding van de gemeente en van haar raad bij: ondersteuning op maat en gericht op oplossingen. En natuurlijk duidelijke en heldere voorwaarden over keuzes en (on)mogelijkheden.

Ondanks al die mooie woorden en intenties blijkt het toch te moeilijk om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan participatie en burgerinitiatief, zoals uit de plannen voor een skeelerbaan blijkt. Na jaren van onderzoek, overleg, plannen maken, financiering zoeken en vinden, en sjorren en trekken door enthousiaste vrijwilligers blijft de komst van de skeerlerbaan niet meer dan een droom. Een fikse domper voor de lokale democratie en participatie van burgers. Wie durft nog?

#HoeDan

De ChristenUnie blijft zitten met één essentiële vraag. Wat heeft een initiatief van burgers nog meer nodig dan dit? Als alles is geregeld, geld, steun, en plan. Hoe Dan? Jan Dijkstra en Monique Heger

« Terug

Reacties op 'Domper voor initiatief burgers: plannen voor skeelerbaan in de ijskast'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.