Looking for allies

Monique vierkantwoensdag 11 april 2018 21:00

Allies. Een voor velen misschien niet alledaags woord, maar één die voor mij wel bijzondere betekenis heeft. Met allies bedoel ik supporters, bondgenoten uit de mainstream. Mensen die in bepaalde situaties behoren tot de meerderheid. Ze zijn niet zoals jij, of vinden niet wat jij vindt, maar zij vinden het waard dat jij er wel bent, en waard om je te ondersteunen.

Bondgenoten in een strijd voor verandering. Ze verlenen je vaak een gunst om je mee te laten doen. Behoort u tot een minderheid? Hopelijk kent u er ook een paar in uw eigen leven. Ik wel! Dit thema zat al even in mijn hoofd en toen ik de column van Jelle de Gruyter van het vorige Goed Gesprek over Ede-Wageningen las ter inspiratie, wist ik dat dit het thema was waar ik wel wat over wilde delen.

Jelle laat Breunis van de Weerd spreken, een, voorheen beroemde Edese SGP-er: ‘Mijn partij weet als geen ander hoe het is om een minderheid te zijn. Als het om je identiteit gaat moet je uitgaan van je sterkte en niet van je zwakte. Ook al lijk je ondergesneeuwd te raken. Je zult zien dat, door uit te gaan van je kracht en mee te doen, dingen veranderen.’

Eens. Maar ik zou daar een ding aan toe willen voegen. En dat is waarheid en eerlijkheid. ‘Waar zijn, eerlijk zijn’ is iets wat voor veel mensen moeilijk is. Omdat het kwetsbaar maakt. Toch denk ik, dat alleen de Waarheid, voor mij zelfs met een grote W, die sterkte is. Dat alleen door waar te zijn, dingen kunnen veranderen.

Terugkomende op minderheden, die hebben dus in mijn ogen allies nodig. Vaak worden minderheden niet gezien, hebben ze een afwijkende mening, een kleinere bankrekening, een mindere gezondheid, of een andere kleur. Maar het zou goed zijn als ze mee doen, daarmee doen we recht aan de schepping en recht aan elkaar. Recht aan een inclusieve samenleving. Juist om inclusief te zijn/worden zijn bondgenoten nodig uit de meerderheid om een doel te bereiken.

Allies helpen om in een bepaalde fase te groeien, of om in de mainstream wat te veranderen. Daarom heb ik ook moeite met de conclusie die Jelle trekt om ons aan te sluiten bij de gemeente Ede. Ik behoor tot de groep die dat een slecht idee vindt. En ik wil dat graag uitleggen. In mijn optiek is Wageningen een minderheid waarin nieuwe ontwikkelingen floreren. Daarom denk ik dat Allies die die kracht zien in Wageningen ons kunnen helpen om dat door te geven. Dat kan door samen te werken. Juist onze eigen identiteit is onze sterkte. Met een ally hoef je niet gelijkvormig te worden. Samenwerken dus ja, opgaan Nee. Omdat Ede nu eenmaal groter is hoeven we toch niet direct gelijkvormig te worden?

Laat ik nog een voorbeeld gebruiken. In mijn eigen leven heb ik vele Allies mogen hebben. Ik behoor namelijk tot vele minderheden. Het is de story of my life, zeg maar. Niet qua postuur, maar wel in andere dingen. Ik ben christen, ben kerkelijk actief in een ‘behoudende’ kerk, heb een partner van hetzelfde geslacht, ben vrouw en ik ben lid van de ChristenUnie. Een partij die ook niet tot de groten behoort. Zeker niet in Wageningen. Voor sommige ‘minderheden’ heb ik zelf gekozen, andere zijn me ‘overkomen’. Er voor uitkomen dat je tot een minderheid behoort, mits dit natuurlijk niet zichtbaar is, is altijd spannend. We leven in een samenleving waar we gewaardeerd willen worden, geliked. En anders zijn is daarin niet altijd handig.

Binnen de ChristenUnie en in de kerk zijn allies voor mij belangrijk geweest om mezelf te kunnen zijn, maar ook m verandering te bewerkstelligen. In beide kringen is mijn partnerkeuze namelijk niet altijd even goed gevallen. Daar kun je verschillend over denken, maar eigenlijk geldt ook hier het verhaal van minderheden. Zoek je eigen kracht, geloof in je eigen waarheid en blijf vooral mee doen. Dat heb ik gedaan. Mijn ervaring is dat er altijd wel mensen om je heen zijn die je zien zitten, en samen met jou een verandering  in de mainstream willen bewerkstelligen. Soms duurt het even maar het gebeurt wel. Binnen de CU Wageningen was de ally het voormalige bestuur En binnen de kerk een aantal jongere en oudere kerkgenoten. Als anderen laten zien wie jij bent, wat jij kan, is dat m.i. veel effectiever dan als je zelf altijd maar moet drammen om er te komen.

En ook nu zie ik het in de coalitievorming. Al ruim 20 jaar zijn we actief bezig met de ChristenUnie in Wageningen. Al 20 jaar hebben we die ene zetel. In het begin nipt, maar nu meestal zeer ruim. En daarom hoopten we op meer. En ook de partijen om ons heen hoopten dat, en we merken dat ze het ons ook gunde. Omdat we, denk ik, vanuit onze eigen kracht mee doen, omdat we proberen de waarheid te spreken, eerlijk te zijn, constructief te zijn en mee te helpen aan de opbouw van iets wat ons allen dierbaar is: Onze stad. Dat doen we vanuit onze kernwaarden. Vrede zoeken. Vrede zoeken voor de stad wordt door Jeremia ons voorgehouden. Want in haar vrede is uw vrede. (Jer. 29:4,5)

En nu wordt ons een plek aan tafel gegund. Anderen hebben die plek voor ons vrijgemaakt. Ik kan niet kijken in de hoofden van de andere partijen, maar ik hoop dat ze in ons eerlijkheid en waarheid hebben gezien. En ik hoop dat de gedrevenheid voor het zoeken naar vrede voor de stad ook verder centraal in deze coalitie mag staan

Wat ik u eigenlijk wil zeggen is dit.

  1. Wees Eerlijk. Ga voor de Waarheid. Alleen de waarheid brengt ons verder. Daar is nog zoveel meer over te zeggen. Maar voor nu: Waarheid en eerlijkheid worden gezien. En het geeft onszelf rust.
  2. Als je een minderheid bent, zoek allies. Zelf actievoeren is mogelijk, maar met allies uit de meerderheid kom je veel verder
  3. Als je een meerderheid bent, wordt een ally. Kom op voor de minderheden in de stad.
    1. Denk eens aan moeder Teresa die zei: Als je dan geen honderd mensen kunt helpen, help er dan gewoon eentje.’
    2. En voor die ene kunnen Wij allen het verschil maken door ally te zijn voor onze naasten. Als mainstream zorgen voor de mensen om ons heen die eenzaam zijn, in de schulden zitten en gevlucht zijn, of ziek, of gewoon anders. Het is een taak van ieder van ons om te zorgen voor onze naaste en samen te zoeken naar vrede voor de stad.

En dan als laatste nog even terug naar Jelle en zijn pleidooi voor Ede –Wageningen. Als Wageningen kunnen we m.i. veel beter alleen blijven. We zijn een unieke plek waar vele minderheden allies hebben gevonden. En ja, we hebben Ede nodig. Niet om samen groter te worden, maar om beide grote dingen te doen.

--------------------------

But the voice of truth tells me a different story
The voice of truth says, "Do not be afraid!"
The voice of truth says, "This is for My glory"
Out of all the voices calling out to me
I will choose to listen and believe the voice of truth

Uit: the voice of truth, The Casting Crowns

Monique Heger

« Terug