Creativiteit onder druk?

t vensterdinsdag 23 mei 2017 12:04

Het is inmiddels twee maanden geleden dat ’t Venster failliet is gegaan. Tot groot verdriet van leerlingen en docenten en iedereen die de lokale cultuur een warm hart toedraagt. Daartoe hoort ook de ChristenUnie. We vinden cultuureducatie van groot belang, omdat het de mogelijkheden biedt om je talenten te ontdekken en ontplooien, of dat nu beeldend, dansend of muzikaal is.

De grote vraag is: hoe nu verder? Voor de binnenschoolse cultuureducatie - dus de lessen die bij de scholen als onderdeel van het lesprogramma worden gegeven - was al snel duidelijk dat dit na de zomervakantie weer door kan gaan. Voorlopig kunnen de docenten ook nog lokalen huren in het gebouw van ’t Venster, maar het lesaanbod raakt snel versnipperd. Volgens de ChristenUnie is het noodzakelijk dat er snel actie wordt ondernomen om dit aanbod onder één paraplu te krijgen. Daarom steunden wij een motie van GroenLinks om de cultuureducatie toekomst te geven. Helaas zetten PvdA en SP liever in op een nieuw poppodium dan het bereikbaar en betaalbaar houden van kunst- en muzieklessen voor jong en oud.

Peter de Haan

« Terug