Woningbouw op Dreijen moet duurzamer

Dreijen biotechnionvrijdag 24 november 2017 11:39

Na jaren stilte is er weer sprake van woningbouw op de Dreijen. Nou ja, er ligt een plan voor de eerste fase. En een heel globaal idee over de invulling van de rest van het gebied, voor als de universiteit over een aantal jaar de gebouwen hier niet meer nodig heeft. De ChristenUnie is blij dat er wat gaat gebeuren, want er zijn nog wel wat woningen nodig. Met name starters, zoals jonge gezinnen, moeten lang wachten op een betaalbare huur- of koopwoning. Hier moet volgens ons nog een tandje bijgezet worden.

Waar volgens de ChristenUnie ook een tandje bij moet is het voornemen om 50% van de woningen die bij de eerste fase worden gebouwd energieneutraal te maken. Hier ligt een unieke kans om voor 100% zogeheten Nul-op-de-meterwoningen te bouwen. Dus goed geïsoleerd, gasloos en met alternatieve energievoorziening, zoals zonnepanelen en warmteboilers.

Ook zien we in een volgende fase graag een kleine gymzaal voor de Van den Brinkschool en de Zwanenridders. Leerlingen van deze scholen moeten vanaf volgend schooljaar met busjes naar de gymles in sporthal aan de andere kant van Wageningen. Zonde van de lestijd en van de benzine. Ook hier: de ChristenUnie gaat voor duurzaam.

 

Peter de Haan
Raadslid ChristenUnie Wageningen

Deze tekst is geplaatst op de raadspagina in de Stad Wageningen van 29 november 2017

« Terug