Windmolens uit zicht?

Windmolens WUR Lelystaddinsdag 31 oktober 2017 11:28

Ik zou mijn uitzicht niet willen laten bederven door windmolens, zei de woordvoerder van GroenLinks tijdens de afgelopen raadsvergadering tegen mij. Ik had namelijk namens ChristenUnie, VVD en CDA een voorstel ingediend om niet opnieuw energie te steken in het onderzoeken van de mogelijkheden voor windmolens op Wagenings grondgebied. Natuurlijk begrijp ik GroenLinks dat windmolens helpen om de doelstelling te halen om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

De ChristenUnie steunt die ambitie. Daarom wijzen we ook op alternatieven, zoals windmolens op het terrein van de WUR in Lelystad (is aangeboden door de universiteit), op zee, langs de snelwegen in Food Valley en op andere windrijke locaties.

Nee, het gaat er niet om dat ze mijn uitzicht zouden bederven (ik heb er oprecht geen probleem mee om ze vanuit het raam te zien), maar tussen 1998 en 2014 zijn alle mogelijke locaties binnen Wageningen onderzocht en afgevallen. Laten we dus samen verder kijken. En gaan werken aan energiebesparing, zonneparken en het afkoppelen van het aardgas. Voor de toekomst van ons en onze kinderen.

Peter de Haan
Raadslid ChristenUnie Wageningen

« Terug