Cultuur en klimaat: oogkleppen op

Wageningen postkantoormaandag 09 oktober 2017 20:04

Uit de raad - 9 oktober 2017. Drie jaar geleden liet Rijkswaterstaat weten dat windmolens in de uiterwaarden onbespreekbaar waren vanwege de veiligheid bij hoog water. Daarmee werd ook een streep gezet onder zestien jaar discussie over windmolens op Wagenings grondgebied, want andere locaties vielen af vanwege bebouwing, stiltegebied, vogelhabitat. Maar stiekem, met een klein zinnetje in de nieuwe routekaart naar Wageningen klimaatneutraal in 2030, wil het college deze zinloze discussie weer openen.

De ChristenUnie roept op om de energie op andere projecten te richten. We steunen de ambitie en zijn daarom ook blij met het regeerakkoord. De ChristenUnie zet in Wageningen in op zon, isolatie en besparing. Het college heeft ook oogkleppen op als het gaat om een cultuurplantsoen. Alles is gericht op het middel, namelijk een gebouw waar mogelijk culturele functies samen kunnen komen, maar over het doel hoor je niemand. De ChristenUnie wil dat de gemeente inzet op betaalbare cultuureducatie, niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Een poppodium staat financieel gezien onderaan de culturele prioriteiten. Zo’n initiatief kan alleen als het zichzelf bedruipt. Ook de gemeente kan een euro maar een keer uitgeven.

Peter de Haan

« Terug