Studenten op elk open plekje?

Studentenhuisvesting Lawickse Hofmaandag 11 september 2017 11:29

Uit de raad – 11 september 2017. Tijdens de rondetafelgesprekken werd eerst over het bouwen van studentenwoningen gesproken aan de Costerweg 65 (naast Pieter Pauw) en daarna over andere toekomstige locaties (notitie locaties studentenhuisvesting). Door de groei van de universiteit blijft er de komende jaren ook een stijgende vraag naar studentenkamers, blijkt uit de prognoses.


Plekken in de stad die ook heel goed geschikt zijn voor seniorenappartementen of sociale woningbouw worden daarom voor de studenten bestemd. De ChristenUnie heeft een paar jaar geleden al eens gevraagd om een notitie locaties seniorenhuisvesting en heeft die oproep nu opnieuw gedaan. Hetzelfde geldt voor betaalbare huur- en koopwoningen en woningen voor starters. Dezelfde maandagavond vertelde de Woningstichting nog dat de noodzakelijke 350 sociale woningen extra in Wageningen, niet gehaald gaan worden. De ChristenUnie zoekt hier naar balans. De focus op studentenwoningen die college voorstaat is te eenzijdig. Studenten kunnen prima op 15-20 minuten fietsen van de Campus wonen, in Ede, Bennekom, Rhenen, Renkum en Heelsum. Ook andere groepen horen erbij in Wageningen. - Peter de Haan

« Terug