Panda’s: het is niet zwart-wit

Panda Parkeren afb_ Mooi Wageningen

Afbeelding: Mooi Wageningen

maandag 17 april 2017 11:10

Een mogelijk parkeerterrein langs de Lawickse Allee zorgt voor veel rumoer. Terwijl de juridische strijd om uitbreiding van het industrieterrein bij de Nude nog wordt gestreden, zien de ontwikkelaar en de dierentuin hier de mogelijkheid voor een tijdelijk parkeerterrein (voor 10 jaar).

Tijdens de raadsvergadering van 10 april jl. diende GroenLinks, D66, SP en PvdA een motie in om als raad uit te spreken dat een parkeerterrein op deze locatie niet gewenst is. De ChristenUnie stemde voor deze motie. We leggen graag uit waarom.

Een mogelijk parkeerterrein langs de Lawickse Allee zorgt voor veel rumoer. Terwijl de juridische strijd om uitbreiding van het industrieterrein bij de Nude nog wordt gestreden, zien de ontwikkelaar en de dierentuin hier de mogelijkheid voor een tijdelijk parkeerterrein (voor 10 jaar).

Tijdens de raadsvergadering van 10 april jl. diende GroenLinks, D66, SP en PvdA een motie in om als raad uit te spreken dat een parkeerterrein op deze locatie niet gewenst is. De ChristenUnie stemde voor deze motie. We leggen graag uit waarom.

Zomaar een afweging
Als je bedenkt dat een aantal jaar geleden de meerderheid van de raad voor uitbreiding van het bedrijventerrein stemde, zou je denken dat een parkeerterrein minder erg is dan nieuwe bedrijven. Aan de andere kant, het kan nog best wat jaren duren, voordat er op het gebied waar de zogenoemde pandaparkeerplaats moet komen gebouwd zal/kan worden. Zomaar een afweging.

Wageningen wil heel graag klimaatneutraal worden in 2030. Achter het parkeerterrein zouden plannen zijn voor een solarpark, een groot veld met zonnepanelen. Dit zou enorm helpen om deze ambitie te gaan halen. Formeel is er geen koppeling met het pandaparkeren, maar daar denkt de grondeigenaar misschien anders over. Zomaar een afweging.

Natuurlijk is het vreemd dat een dierentuin wel een publiekstrekker haalt, maar geen geld over heeft voor een parkeergarage bij de dierentuin. Maar als je de bezoekers ergens anders wilt laten parkeren, is Wageningen dan voor de hand liggend? Vanuit de dierentuin bekeken wel, want je hoeft alleen de berg maar af. Vanuit de bezoekers gezien, is een parkeerterrein bij Veenendaal-Oost en bij Kesteren logischer. Van die kant komen de meeste bezoekers. Maar dan moet daar maar net grond beschikbaar zijn. In Wageningen stelt een grondbezitter deze wel ter beschikking. Zomaar een afweging.

Het parkeerterrein zal leiden tot meer verkeer door Wageningen heen. Dit zal vooral gebeuren buiten de spits, dus tot extra vertraging zal het nauwelijks leiden, maar het zorgt wel voor meer fijnstof langs de hoofdwegen in de stad. Zomaar een overweging.

Hoe stemde de ChristenUnie?
De ChristenUnie stemde tegen de kaders die het bedrijventerrein Nudepark 2 mogelijk maken. Daarvoor waren twee redenen. Een nieuw bedrijventerrein is niet nodig, omdat er in de regio genoeg ruimte is op bedrijventerreinen, én we zitten niet te wachten op allemaal Kirpesteintjes op de huidige bedrijventerreinen in Wageningen. Een meerderheid in de raad zag dat toen anders.

Een stap verder heeft de ChristenUnie wel ingestemd met het bestemmingsplan voor fase 1 van dit nieuwe bedrijventerrein. Niet omdat we van mening waren veranderd, maar wel omdat de grondeigenaar door eerdere besluiten van de gemeente waarschijnlijk goede grond zou hebben voor een fikse schadeclaim. Zo’n claim kunnen we als gemeente niet zomaar opvangen, dan zal er bezuinigd moeten worden.

Dan de volgende stap, fase 2. Hierover is vorig jaar een oriënterend gesprek geweest met de fracties, naar aanleiding van een opinienotitie van het college. Hier is geen stemming geweest, er werd door de wethouder geluisterd of er draagvlak zou zijn voor een parkeerterrein én een zonnepark in fase 2. Omdat de ChristenUnie een groot voorstander is van een zonnepark én een parkeerterrein minder ingrijpend is dan bedrijven, was de ChristenUnie niet faliekant tegen. We zagen zelfs wel kansen om beide te combineren op hetzelfde gebied, parkeren in de schaduw van zonnepanelen. Wel zat er in dat plan nog een rotonde op de Lawickse Allee die onze goedkeuring niet kon wegdragen.

Wat is er sindsdien veranderd?
Formeel is er sprake van een tijdelijke wijziging van het bestemmingsplan en is het aan het college om hierover te beslissen. De gemeenteraad gaat hier dus niet over. Op zich is dat natuurlijk vreemd, omdat het om een beeldbepalende locatie gaat wanneer je de stad inkomt vanaf Rhenen. Dat zouden we anders moeten gaan doen, met de kennis van nu.

Na de aanvraag van de vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan zijn er bij de heroverweging door het college alternatieve locaties onderzocht. Deze liggen wat ons betreft meer voor de hand. Liefst zagen we helemaal geen uitbreiding van het bedrijventerrein Nudepark. Hoe langer er niets is, geen bedrijven of andere versteende invulling, hoe liever dat is. De kans dat er binnen een paar jaar bedrijven in dit gebied staan er niet groter op geworden. 

Van plannen voor een solarpark hebben we niets meer vernomen. De grondeigenaar/ontwikkelaar wilde er helaas niet aan om het parkeren en de zonnepanelen te combineren, om redenen die voor hem te begrijpen zijn, maar voor Wageningen erg jammer. Je kunt niemand dwingen om iets te doen op zijn/haar grond tegen diens zin in. (En dat is eigenlijk maar goed ook.)

De gemeenteraad heeft in de vergadering op 10 april enkel een mening gegeven, deze heeft formeel geen functie in de lopende procedure voor de pandaparkeerplaats. Wel is nu bij stemming duidelijk hoe de meerderheid van de gemeenteraad staat naar aanleiding van de opinienotitie van mei 2016. Een ruime meerderheid ziet deze parkeerplaatsen liever niet op deze locatie. Alleen VVD en CDA stemden tegen deze motie.

Peter de Haan
Raadslid ChristenUnie

« Terug