Wat wij doen

De ChristenUnie heeft een raadsfractie in de persoon van Monique Heger, en neemt met wethouder Peter de Haan deel aan het college van B&W. Zijn portefeuille is Klimaatbeleid en Duurzame Mobiliteit. De coalitie bestaat verder uit GroenLinks, D66 en PvdA. Het college maakt de plannen voor de stad, en neemt dagelijks besluiten over de uitvoering.

Het college heeft voor het van start ging zijn afspraken vastgelegd in het Coalitieakkoord . Een groot deel van ons verkiezingsprogramma is daarin opgenomen.

Onze fractie controleert het College, helpt in de gemeenteraad plannen te verbeteren, en brengt op eigen initiatief voorstellen in. Eén persoon kan niet op alle gebieden deskundig zijn, en daarom krijgt Monique hulp van een groep mensen die ook als kandidaat op de lijst stonden. Samen volgen ze de ontwikkelingen kritisch en blijven ze in contact met de organisaties en burgers in de stad zodat ze weten wat er leeft.

We kunnen onmogelijk alles noemen wat er gedaan is en wordt. We kunnen wel een paar punten uitlichten die wij belangrijk vinden.

Uit ons verkiezingsprogramma in het Coalitieakkoord:

  • Energieneutraal en duurzaam wonen. De Benedenbuurt zal als een van de eerste in Nederland afgekoppeld worden. Bij nieuwbouwprojecten zoals Buitenoord en Mouterijnoort wordt waar mogelijk energieneutraal gebouwd.
  • Niet de grijze loper voor de auto, maar de rode loper voor de fiets. Herinrichting Veerweg, Van Uvenweg, fietspad en brug Pomona. Plannen voor Churchillweg en route Bennekom zijn in de maak. Het Dassenbos staat nog, de rondweg over de campus is er tot dusver niet gekomen.
  • Wonen voor alle groepen. Bouwplannen richten zich op een mix van starters en doorstromers, sociale huur en koop in verschillende prijsklassen.

Een uitgebreid overzicht vindt u hier.