Vragen aan College

Bezuinigen moet. ChristenUnie doet het sociaal

dinsdag 21 juni 2011 20:56 De ChristenUnie stemde in met de kaders waarmee het college van B&W dit najaar de begroting op moet stellen. We hadden een aantal grote vraagtekens bij de voorgestelde kadernota en kwamen daarbij ook met verbetervoorstellen. lees verder

Ontwikkelingen op de Dreijen

woensdag 11 mei 2011 09:57 De Christenunie heeft vragen over de ontwikkelingen op de Dreijen. In antwoorden op schriftelijke vragen van de ChristenUnie, 16 februari 2010, heeft het toenmalig college gemeld dat Wageningen UR en gemeente Wageningen hebben afgesproken te handelen in de geest van de intentieovereenkomst 'De Dreijen' totdat een nieuwe overeenkomst is getekend na de verkiezingen maart 2010. lees verder

ChristenUnie heeft nog veel vragen bij nieuwe busbaan

woensdag 22 oktober 2008 20:34   Nog veel vragen over nieuwe busbaan De antwoorden die de Wageningse ChristenUnie kreeg van het college op vragen over de nieuwe busbaan blinken niet uit in helderheid. De fractie stelde vragen ... lees verder

ChristenUnie Wageningen stelt vragen over Bruil

Bruilluchtfotovrijdag 10 oktober 2008 15:48 De Wageningse ChristenUnie is bezorgd over mogelijke vertraging van de verhuizing van Bruil naar Arnhem. De fractie heeft vragen gesteld aan het Wageningse college om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen en om een goede informatievoorziening te bereiken. lees verder

Vragen over verkeerssituatie Bornsesteeg

maandag 08 oktober 2007 19:17 De fractie van de ChristenUnie Wageningen maakt zich zorgen over de verkeerssituatie op de Bornsesteeg. De verkeersdruk is sterk toegenomen. Vooral fietsers en voetgangers lopen gevaar. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze vragen en de achtergrond treft u hieronder aan. lees verder

Vragen aan het College van B&W (vervolg)