Over ons

Historie

Grote Kerk op de MarktChristenUnie Wageningen is opgericht op 21 februari 2001 als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in Wageningen al een vergaande samenwerking tussen de beide partijen. Onder de naam RPF/GPV is vanaf 1998 meegedaan aan de verkiezingen in Wageningen. Toen haalde RPF/GPV één raadszetel. Vier jaar later werd onder de naam ChristenUnie de zetel behouden. Sinds 2006 zijn we met één zetel in de raad vertegenwoordigd, en in 2018 gingen we voor het eerst deel uitmaken van het College van B&W. 

Leden

De kiesvereniging heeft op dit moment circa 80leden. Het bestuur bestaat uit 4 personen, die over het wel en wee van de vereniging gaan. De (steun)fractie bestaat uit 4 personen die namens de ChristenUnie zitting hebben in de raadscommissies.

Wij hebben uw steun nodig!

U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. U kunt zich aanmelden als lid of u kunt meer informatie krijgen over hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging door ons te e-mailen.
U kunt de ChristenUnie Wageningen ook financieel steunen door een gift over te maken op gironummer: NL43 TRIO 0379 4297 99, ten name van: ChristenUnie Wageningen. Uw gift is vanwege onze ANBI status aftrekbaar van de belasting.
Deze giften gebruiken wij voor de aanschaf van campagnemateriaal, het contact houden met onze leden en de werving van nieuwe leden.