Verklarend ABC

Verklarend A, B, C

FoodValley

Een samenwerkingsverband in oprichting, waarbij Wageningen samen met Ede, Rhenen, Veenendaal, Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk optrekt om de regio te presenteren als hét centrum van kennisintensieve voedingssector.

Nieuwe wetters

Onder Nieuwe Wetters wordt verstaan vreemdelingen wiens verzoek om verblijf en vestiging in ons land wordt afgehandeld onder de Vreemdelingenwet 2000. Er ontstaat een groep, die onder deze wet valt, die niet direct terug hoeft naar het land van herkomst, maar waar de rijksoverheid geen opvang voor regelt.

Rondweg

Een nieuw aan te leggen weg om de noord- en westzijde van Wageningen heen, vanaf de Mansholtlaan tot de Lawickse Allee, bedoeld om nog meer verkeer via Wageningen tussen de snelwegen A 12 en A 15 / A 50 te laten rijden. Dat het idee van een nieuwe rondweg nu weer opduikt heeft te maken met de verkeersproblematiek bij de Rijnbrug bij Rhenen.

WERV

Een samenwerkingsverband van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Ooit gestart om het Binnenveld te beschermen tegen oprukkende bebouwing. Inmiddels wordt ook op andere gebieden samengewerkt, zoals een gezamenlijke woningmarkt (samenwerking van Woningstichting met corporaties uit de andere drie gemeenten).

Woonzorgzones

Een gebied waarin verschillende voorzieningen voor ouderen op kleine afstand van elkaar te vinden zijn, zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen en onder andere de huisarts, apotheek, wijkcentrum en winkels op korte loopafstand te bereiken zijn.

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt dat de gemeenten onder andere verantwoordelijk zijn voor thuiszorg. Maar de wet is veel breder en beslaat het hele welzijnsbeleid. De WMO is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

WWB

Doel van de WWB is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten. Gemeenten krijgen van de rijksoverheid twee budgetten: een inkomensdeel en een werkdeel. Uit het inkomensdeel moeten de uitkeringen worden betaald. Uit het werkdeel moeten de reïntegratie-activiteiten worden betaald.
Gemeenten dienen zelf eventuele tekorten op die budgetten aan te vullen. Daar staat tegenover dat overschotten op het inkomensdeel in de gemeentekas vloeien. Het is dus gunstig voor gemeenten om zo weinig mogelijk instroom in de bijstand te hebben en zo veel mogelijk uitstroom. Als het werkdeel niet volledig of onrechtmatig wordt besteed, vordert het ministerie het niet - of onrechtmatig bestede deel van de gemeente terug.