Culturele stemwijzer

woensdag 01 maart 2006 13:52

Op de website www.cultuurinwageningen.nl staan de standpunten van de verschillende partijen met betrekking tot cultuur vermeld. Hieronder vindt u onze standpunten ten opzichte van de Junushoff, de vuurzuil en cultuur in algemene zin.

Onderstaande vragen worden ook beantwoord op de site Cultuur in Wageningen.
  • Hoe karakteriseert u de ontwikkelingen van de Junushoff?
De ChristenUnie vindt dat het theater na de verbouwing te groot is voor een gemeente van het formaat Wageningen. De schouwburg is de laatste jaren een bodemloze put gebleken, waar steeds meer geld in verdween. De afgelopen periode heeft de ChristenUnie consequent tegen de vele verhogingen van de subsidie en de verbouwing van Junushoff gestemd. Door het theater te verkopen, kan het cultuurbudget besteedt worden aan onderdelen waar de ChristenUnie veel waarde hecht: kleinschalige culturele activiteiten en het zelf beoefenen van kunst, bereikbaar voor de hele Wageningse bevolking. Kunst voor elkaar én met elkaar! Door subsidies moeten lokale, kleinschalige activiteiten in de kleine zaal mogelijk blijven.
Het professionele aanbod moet veel meer in WERV-verband worden bekeken. Waarom investeren in een theater voor de regio, als er in Veenendaal en Ede al andere theaters te vinden zijn?
  • BBLTHK: bewaarplaats van boeken of sociaal-cultureel centrum?
De BBLTHK beschikt na de verbouwing over een aantal mooie faciliteiten, die de ChristenUnie graag optimaal gebruikt ziet worden. Een plaats waar mensen contact met elkaar maken, bijvoorbeeld bij debatten en lezingen. Bewoners van de panden boven de BBLTHK mogen echter geen overlast ondervinden van deze activiteiten, door het maken van goede afspraken en eventueel technische aanpassingen.
  • Het (tijdelijk) gebruik van de Mouterij als atelier- en expositieruimte.
Leegstand doet een wijk geen goed. Zolang er nog geen bouw- of sloopactiviteiten plaatsvinden, is het gebruik van de Mouterij als atelier- en expositieruimte een zinvolle invulling van een lege plek. Als tweede voordeel is er tijdelijk extra atelier- en expositieruimte, ruimte die schaars is in Wageningen, zo blijkt ook uit de cultuurnota 'De waarde(n) van Wageningen, kunst & cultuur in én voor de stad. Bovendien valt dit ook onder de kleinschalige culturele activiteiten waar de ChristenUnie voor wil staan. Wij zien geen taak van de gemeente om te investeren in aanpassingen die nodig zijn voor het tijdelijk gebruik van de Mouterij, maar gaan ervan uit dat kunstenaars creatief met deze ruimte om kunnen gaan.
  • De vuurzuil, een aanwinst voor Wageningen.
De ChristenUnie liet al in een vroeg stadium weten niets voor deze zuil te voelen. Argumenten over de vorm speelden hierbij geen rol, want over smaak valt immers niet te twisten. Maar er zijn wel een aantal andere bezwaren die een rol speelden bij deze keuze. Ten eerste de locatie: vlak naast hotel De Wereld en het standbeeld Naakte Gerrit. De zuil ontneemt het beroemde hotel een groot deel van haar uitstraling en valt erg uit de toom naast het standbeeld. De zuil ontneemt het standbeeld de kracht die het nu uitstraalt.
Als tweede argument: de symboliek. Een zuil in de vorm van een raket of kogel doet niet denken aan bevrijding of vrijheid, maar eerder aan onderdrukking en geweld. Dan is er ook nog een derde bezwaar: de energie die hiermee wordt verspild. Zo’n energieverslindende vuurzuil hoort niet thuis in de stad Wageningen, die zich profileert als zijnde een “groene”, milieuvriendelijke en duurzame stad. Ieder jaar weer wordt er een hoeveelheid gas (en warmte) aan de omgeving gevoerd waar zelfs de vogels niets aan hebben.
De 'oplossing' waar nu voor gekozen is (namelijk het wel plaatsen, maar niet op het 5 Meiplein), kun je nauwelijks een oplossing noemen. Het is de verplaatsing van het probleem. Het tweede en derde argument blijft immers staan.

Cultuur in Wageningen in 2016:

  • Wageningen naast City of LifeScience ook Cultuurstad.
Wageningen moet zich meer profileren als Stad der Bevrijding. Dit zal een grote culturele invulling hebben met activiteiten het hele jaar door. Denk bijvoorbeeld aan tentoonstellingen in museum De Casteelse Poort en de 5 meifestiviteiten. Er moet een goede invulling komen voor het jaar door. Het profileren als Cultuurstad gaat echter nog een stap verder.
  • Waar moet de komende jaren de nadruk op liggen?
Cultuurbeleving met elkaar en voor elkaar. Kunst en cultuur moeten mensen verbinden, met elkaar in contact brengen. De aandacht moet daarom gaan naar activiteiten die een groot deel van de Wageningse bevolking raken. De ChristenUnie staat op het standpunt dat kunstenaars het leven verrijken door hun benadering van wat er om ons heen gebeurt. Zij kunnen de ogen openen, zowel voor het goede en het mooie als ook voor het bedreigende en het lijden. Kunst en cultuur kunnen mensen samenbinden en bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid.
Een ander belangrijk punt is de cultuurhistorie. Hier is de afgelopen 4 jaar flink op bezuinigd. De ChristenUnie is van mening dat we dit onderdeel van de cultuur - monumentenzorg - niet mogen laten versloffen.

« Terug