Lintje voor Annie Slaa: gefeliciteerd

Annielintje1dinsdag 29 april 2008 09:58

Na jarenlange inzet als vrijwilligster voor verschillende organisaties is Annie Slaa afgelopen vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is onder andere al 25 jaar actief voor de ChristenUnie/RPF en heeft namens deze partij vele verschillende functies vervuld. Bestuur en fractie feliciteren Annie van harte met deze onderscheiding.

Mevrouw A. Slaa–De Jong begon in 1959 reeds met haar vrijwilligerswerk. Politiek, kerk en Zuid-Afrika vormen de rode draad in haar carrière.

Sinds april 1982 zet decoranda zich in voor de politiek van Wageningen. In het begin voor de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) en later voor de ChristenUnie. Haar activiteiten binnen het bestuurswerk zijn velerlei. Decoranda is o.a. bestuurssecretaris geweest, heeft partijbijeenkomsten georganiseerd en is mede verantwoordelijk voor de kieslijsten.

Sinds 1959 is decoranda vrijwilligster voor de N.G.K. ‘Ons Huis’ te Wageningen. Alleen haar werk voor de kerk zou al een Koninklijke onderscheiding waard zijn. Decoranda was binnen de NGK in Wageningen bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke diaken.

Van 1963 tot 1994 is decoranda voorzitter en bestuurslid van de Stichting Nederlands Zuid-Afrikaans Werkgemeenschap. De stichting heeft ten doel, de culturele en maatschappelijke contacten tussen Nederland en Zuid-Afrika te behouden en te verbeteren. Mevrouw Slaa heeft haar werkzaamheden met name verricht in een tijd dat contacten met Zuid-Afrika gecompliceerd waren. Dit maakte het werk soms zeer moeilijk. In 1993 is decoranda bij de staatspresident van de republiek van Zuid-Afrika benoemd tot Kommandeur in de Orde van die Goeie Hoop. Deze zeer bijzondere onderscheiding wordt normaliter verleend aan scheidende ambassadeurs.

Mevrouw A. Slaa-de Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
(bron: persbericht gemeente Wageningen)

 

« Terug