Gelderlander: Verkeersveiligheid op Bornsesteeg zorgelijk

dinsdag 05 februari 2008 21:03

Al ver voor de opening van de nieuwbouw van de universiteit waarschuwde de ChristenUnie voor de te verwachten onveilige verkeerssituatie rondom de Bornsesteeg, omdat deze weg (en de kruising met de Nijenoord Allee) veel fietsers te verwerken krijgen. In september kwam deze situatie in de praktijk uit, waarop de ChristenUnie schriftelijke vragen stelde. De situatie is volgens deze partij nog steeds onveilig, vandaar dat samen met PvdA, SP en GroenLinks opnieuw vragen zijn gesteld.

Verkeersveiligheid op Bornsesteeg zorgelijk

WAGENINGEN - De verkeersveiligheid op de Bornsesteeg in Wageningen baart grote zorgen bij zowel de Fietserbond als de politiek.

Sinds Wageningen Universiteit in september vorig jaar het complex op De Born in gebruik nam, is het voet- en fietsverkeer over deze weg flink toegenomen. Tevens wordt deze weg vaak gebruikt als sluiproute. Er is wel een bussluis, maar via de zuidkant van De Born kan autoverkeer de Bornsesteeg zo in- en uitrijden.

Tussen de ingang van sportpark De Bongerd en het parkeerterrein van het Forumgebouw zijn geen voet- of fietspaden. Alle verkeer moet over dezelfde paar meter asfalt. Volgens de Fietsersbond is het wachten op een groot ongeluk. De bond verwijt de gemeente Wageningen dat die de gevaarlijke situatie niet wil onderkennen en heeft de raad gevraagd er bij B en W op aan te dringen om een oplossing te creëren voor de problemen.

De bond zou het liefste zien dat de Bornsesteeg een fietspad wordt. Alternatieven zijn de aanleg van voet- en fietspaden, het weren van vrachtverkeer en het instellen van eenrichtingsverkeer.

De ChristenUnie heeft in oktober al vragen gesteld over de situatie. Samen met PvdA, SP en GroenLinks komt de partij nu met nieuwe vragen.

(Bron: De Gelderlander - www.gelderlander.nl - 25 jan. 2008)

« Terug