Coalitie schuift pijnlijke keuzes door

donderdag 08 november 2012 22:59

Er lag een flink pakket aan bezuinigingen, het college van burgemeester en wethouders had enkele drastische keuzes gemaakt. Sommige van deze keuzes waren volgens de ChristenUnie iets te drastisch, zoals de bezuinigingen op de Wielewaag, maaltijdvoorziening voor ouderen, jongerenwerk en het Groene Wiel.

Onze voorstellen om deze terug te draaien, met een deugdelijke financiële onderbouwing, hebben het niet gehaald. De collegepartijen D66, GroenLinks en PvdA denken verder te komen door het college te vragen om eerst een visie of een plan te ontwikkelen en de beslissing uit te stellen. Zij durven geen keuzes te maken! Een klein voorbeeld: de coalitiepartijen hebben de bezuiniging op het Groene Wiel (natuur- en milieu-educatie op basisscholen) in 2016 ongedaan gemaakt, zonder aan te geven waar de benodigde 95.000 euro vandaan moet komen. Tegelijk stemden ze tegen het ChristenUnie- voorstel om de OZB volgend jaar niet te verhogen, terwijl er dan een overschot is dat hoger is dan de 100.000 euro die deze verhoging op moet brengen. Reden die hiervoor genoemd werd: onzekerheden over de financiën voor volgend jaar. Over 2016 (na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014) hebben ze die zorg duidelijk niet. Wat wel positief is, is dat de gehandicaptenparkeerkaart gratis blijft en aanvragers dus alleen de medische keuring betalen (indien deze nodig is). Het college stelde voor om alle aanvragen (dus ook heraanvragen waar geen keuring voor nodig is) 200 euro te vragen, veel meer dan in omliggende gemeenten het geval is. Dat is nu dus van de baan. Een goede zaak, want de mensen die deze kaart nodig hebben, krijgen al te maken met hogere eigen bijdragen in de zorg. Alleen VVD en CDA stemden niet in met ons voorstel. Met onze voorstellen kiest de ChristenUnie voor een financieel sluitende begroting, maar ook voor ouderen, voor jongeren, voor gehandicapten en voor natuur- en milieu-educatie: het menselijk kapitaal van Wageningen. Peter de Haan ChristenUnie

« Terug