Bezwaar vakbonden en winkeliers tegen 52 koopzondagen in Wageningen

woensdag 14 maart 2012 09:14

De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en Reformatorisch Maatschappelijke Unie van Werknemers (RMU) hebben samen met de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling en 13 lokale winkeliers een bezwaarschrift ingediend tegen het op 9 januari jl. genomen besluit van de gemeenteraad van Wageningen om 52 koopzondagen toe te staan.

Er is sprake van misbruik van toerismebepalingen in de Winkeltijdenwet en het belang van werknemers en kleine winkeliers is onvoldoende meegenomen in de afweging van het besluit. Deze breed gedragen actie van de vakbonden voor het winkelpersoneel samen met winkeliers - onder aanvoering van de Stichting - is bedoeld om het wetsmisbruik door de gemeente Wageningen aan de kaak te stellen. Recent nog maakten de vakbonden , de Stichting en de winkeliers ook bezwaar tegen koopzondagenbesluiten in de gemeenten Haarlem en Utrecht.

De Bezwarencommissie van de gemeente Wageningen met externe onafhankelijke juridische deskundigen moet advies geven over het bezwaar, waarna de gemeenteraad dit bij heroverweging zal beoordelen. Partijen hebben er goede hoop op dat hun bezwaren gegrond worden verklaard. Eerder is dit gebeurd in de Gelderse gemeente Rheden waar het raadsbesluit voor het toestaan van 52 koopzondagen dankzij het verzet van de Stichting, winkeliers, CNV, FNV en kerken is teruggedraaid. In Gilze en Rijen en Roosendaal hebben bezwarencommissies de bezwaarschriften van de Stichting en winkeliers al gegrond verklaard. De gemeenteraden moeten zich nog uit spreken.

De bezwaarmakers benadrukken dat steeds meer gemeenten de Winkeltijdenwet aan hun laars lappen door er 52 koopzondagen doorheen te drukken. Onderzoek wijst uit dat bij het winkelpersoneel en de winkeliers geen draagvlak is voor het vrij geven van de koopzondagen. Met hun belangen wordt geen of te weinig rekening gehouden door de lokale politiek.

Namens FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en RMU, de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling en 13 lokale winkeliers stelt advocaat mr. Rudolf van Binsbergen te betwijfelen dat de gemeente Wageningen uitbreiding van winkelopenstelling op zondag kan rechtvaardigen op toeristische gronden. Bovendien is onvoldoende invulling gegeven aan de volgens de Winkeltijdenwet verplichte afweging van belangen van werknemers en kleine winkeliers met weinig of geen personeel. De gronden van het bezwaar worden binnen enkele weken volledig verwoord.

Dit is een ezamenlijk persbericht van FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, RMU voor Werknemers en Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling wat Christenunie Wageningen van harte ondersteund.

« Terug