ChristenUnie: minder subsidie bij hoog salaris

vrijdag 17 juni 2011 20:45

De gemeente Wageningen verstrekt subsidies aan in ieder geval 4 organisaties waarvan bestuurders meer verdienen dan de Balkenendenorm van 188.000 Euro per jaar. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B&W op vragen van de ChristenUnie. Tegelijkertijd heeft het college aangegeven dat ze nu niets aan deze situatie wil doen en landelijke wetgeving (mogelijk in 2013 van kracht) afwacht. De ChristenUnie wil juist dat Wageningen zo snel mogelijk het mes zet in subsidies aan instellingen die hun bestuurders een salaris geven boven de Balkenendenorm.

Wageningen subsidieert 4 (semi-)publieke organisaties die in 2009 aan in totaal 17 bestuurders salarissen betaalden boven de norm. Landelijk is wetgeving in voorbereiding die de minister de mogelijkheid geeft in te grijpen bij buitensporige salarissen van (semi-)publieke instellingen, maar invoering er van is onzeker. De ChristenUnie wil daar niet op wachten. Fractievoorzitter Peter de Haan: “Ik gun mensen met grote verantwoordelijkheden zeker een mooi inkomen, maar genoeg is genoeg. De Balkenendenorm is een duidelijke richtlijn voor salarissen.”

De ChristenUnie zal bij de vergadering van de gemeenteraad over de kadernota voorstellen om maatregelen te nemen. Het bedrag dat topfunctionarissen meer verdienen dan de Balkenendenorm moet gekort worden op de subsidie. De Haan: “Als de raad dit voorstel overneemt, geeft ze daarmee een duidelijk signaal af aan instellingen. De gemeente Wageningen staat voor zware bezuinigingen en veel mensen en Wageningse organisaties krijgen te maken met pijnlijke ingrepen. Het is te gek dat Wageningen dan subsidies verstrekt aan instellingen met bestuurders die meer dan riant verdienen.”

Het gaat de ChristenUnie nadrukkelijk er niet om zo geld te besparen. De maatregelen zijn vooral bedoeld om maatschappelijk verantwoord belonen te stimuleren. De Haan: “Wij hopen dat instellingen hun salarisbeleid aanpassen en kortingen niet nodig zijn. Mocht er toch minder subsidie gegeven worden, dan zal de raad moeten beslissen hoe het geld dat overblijft besteed zal worden.”

De kadernota wordt behandeld in een vergadering van de gemeenteraad op 20 en 21 juni 2011.

« Terug