Bouwleges niet verder omhoog

woensdag 16 maart 2011 23:51

De Wageningse gemeenteraad heeft maandag ingestemd met een voorstel van de ChristenUnie en SP om de kosten voor een bouwvergunning of bestemmingsplanwijziging niet te laten stijgen. Het college stelde fiks hogere tarieven voor, terwijl de bouwleges in Wageningen toch al hoog zijn. Met name kleine bouwaanvragen zouden hierdoor nog duurder worden.

Het college stelde ook een maximum aan bouwleges van € 250.000 voor. Om deze verhoging voor kleinere aanvragen te voorkomen, wordt dit maximum nu op voorstel van ChristenUnie en SP verhoogd naar drie ton, zodat ook hier de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Vorig jaar juni werd ook al over de bouwleges gesproken. Toen is in de raad besloten om een maximumtarief in te stellen van twee ton. Daarvoor was er geen maximum. Met dit besluit wilde de gemeente destijds FrieslandCampina binnenhalen. Haastig spoed bleek ook dit keer niet zo goed. Door dit besluit is de gemeente het afgelopen half jaar al een half miljoen aan inkomsten misgelopen. Een gevoelig gemis voor de slecht gevulde gemeentekas. Wethouder Hoefsloot gaf echter aan dat hij tevreden terugkijkt op de procedure. Debuterend ChristenUnie-raadslid Peter de Haan reageerde verbaasd, omdat het college binnen een jaar al met een aanpassing komt om het maximum op te hogen naar € 250.000.

ChristenUnie en SP wilden voorkomen dat de kosten voor kleinere bouwaanvragen, zoals een schuurtje of een dakkapel, nog verder oplopen. Ook de bouwvergunning voor nieuwbouw van een sociale koopwoning van 160.000 euro zou in het collegevoorstel 5% duurder worden. Daarom stelden de partijen voor om het maximum nog wat verder te verhogen, naar drie ton, en de tarieven voor kleinere aanvragen te bevriezen. Een meerderheid van ChristenUnie, SP, VVD, Stadspartij, PvdA en GroenLinks stemde hiermee in. Een voorstel van GroenLinks om de bouwleges nog eens met gemiddeld 15% extra te verhogen, kreeg alleen de steun van PvdA en haalde het dus niet.

« Terug