De begroting: overschot, onzekerheid en klimaat

Windmolens WUR Lelystadwoensdag 08 november 2017 11:34

De komende jaren houdt de gemeente geld over, al moet ik daarbij zeggen dat er nog grote onzekerheid is over het geld dat nodig is voor (jeugd)zorg en welzijn. Voor dit sociaal domein krijgt de gemeenteraad pas later informatie over de invulling van de begroting. De ChristenUnie heeft meerdere keren aangedrongen op (voorlopige) cijfers, maar niet ontvangen. We hopen dan later te horen hoe we de ambities van het traject Samen Wageningen gaan halen. Omdat we daar nu nog geen zicht op hebben (en het ook nog eens om veel geld gaat), hebben we tegen de begroting gestemd.

De ChristenUnie stelde voor om een deel van het overschot in het klimaatplan te steken. Er is een uitgesproken ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, maar daar is nog veel voor te doen. Daar is structureel extra geld voor nodig. Helaas wilden de andere partijen wachten tot komend voorjaar om te zien of er dan eenmalig wat extra gedaan kan worden.

Meer succes hadden we met onze oproep om uit te zoeken waarom 1-persoonshuishoudens in Wageningen relatief weinig betalen voor riool- en afvalstoffenheffing. In andere gemeenten is het verschil tussen wat er voor een 1- of meerpersoonshuishouden gerekend wordt veel minder groot. Komend voorjaar weten we meer.

Peter de Haan
Raadslid ChristenUnie Wageningen

Verschenen op de raadspagina van de Stad Wagenigen op 15 november 2017

« Terug