ChristenUnie blij met besluit nieuwbouw Ireneschool

ireneschool_wageningenvrijdag 08 april 2016 10:43

Na jaren wachten is de kogel door de kerk. De gemeenteraad van Wageningen stemde in met een investering van 1,3 mln euro in nieuwbouw van de protestants-christelijke Ireneschool. De ChristenUnie is bijzonder blij dat er eindelijk concreet zicht is op nieuwbouw van de school.

Al bijna 10 jaar wordt er in de gemeente Wageningen gesproken over nieuwbouw van de Ireneschool. Allerlei plannen zijn bedacht die om diverse redenen niet konden worden gerealiseerd. In het plan wat nu verder uitgewerkt mag worden, wordt het sterk verouderde huidige schoolgebouw gesloopt. De Ireneschool krijgt een nieuw gebouw ongeveer 100 meter verderop aan de Buurtseweg. Op de plek van het huidige schoolgebouw komen woningen. Dankzij een amendement van de ChristenUnie wordt gegarandeerd dat dit betaalbare (sociale) woningen zijn. Mooi, want juist aan goedkope woningen is veel behoefte in Wageningen.

De ChristenUnie vind het belangrijk dat de buurt nauw wordt betrokken in het proces van nieuwbouw. Wethouder Gudden heeft dit ook ruimschoots toegezegd. Verkeersafwikkeling, ontsluiting van de nieuwe school, en parkeren in de wijk zijn terechte aandachtspunten van de buurtbewoners. Daar moet en wordt serieus naar gekeken. Onderdeel van het plan is aanleggen van parkeerplaatsen specifiek voor de Woningstichting. Tijdens het rondetafelgesprek en op verzoek van de ChristenUnie beloofde wethouder Gudden in gesprek te gaan met de Woningstichting over mogelijk deelgebruik van deze parkeerplaatsen.

Door het geld beschikbaar te stellen voor nieuwbouw, kunnen de nieuwbouwplannen eindelijk uitgewerkt worden. Verder uitstel van de nieuwbouwplannen was voor de ChristenUnie geen optie. Het overgrote deel van de raad kon zich ook vinden in de plannen. Alleen CDA en VVD stemden tegen.

Lees meer...

« Terug