Kosten saneren asbest stadhuis Wageningen niet uit reserves

donderdag 02 juli 2015 09:41

De gemeenteraad van Wageningen stemde in met een voorstel van de ChristenUnie om de kosten voor het weghalen van grote hoeveelheden asbest in het stadhuis niet uit de reserves te halen. In de Kadernota stelde het college voor ongeveer 170.000 euro uit de toch al slecht gevulde gemeentelijke kas te halen. De gemeenteraad stak daar een stokje voor. Het voorstel werd mede ingediend door VVD, PvdA en SP en kreeg ruime steun, met uitzondering van GroenLinks en een deel van de D66-fractie.

Eind maart werd onverwachts een grote hoeveelheid asbest gevonden bij de verbouw van het stadhuis. De kosten om dit weg te halen, inclusief de kosten die verband houden met vertraagde oplevering van het nieuwe stadhuis, zijn fors: ruim een half miljoen euro. Het college wilde een deel daarvan betalen uit de reserves van de gemeente.

ChristenUnie fractievoorzitter Peter de Haan kon zich daar niet in vinden. “We hebben bij start van het project afgesproken dat de vernieuwbouw van het stadhuis budget-neutraal zou zijn. Het betalen van de saneringskosten uit de reserves gaat tegen deze afspraak in.”

Dekking uit de reserves is ook niet nodig. De ChristenUnie en de mede-indieners stelden voor de post onvoorzien uit het vernieuwbouw budget hiervoor aan te spreken. De Haan: “De stand van de onbestemde reserve, dat is het vrij beschikbare spaarpotje van de gemeente, is vanwege de kortingen uit Den Haag toch al laag. Nog meer geld uit deze reserve halen is onverantwoord. Bovendien is een post onvoorzien juist bedoeld voor onvoorziene tegenvallers bij de verbouwing.”

De Haan was ook zeer te spreken over de positieve opstelling van coalitiepartijen Stadspartij en het grootste deel van D66, die het voorstel steunden.

« Terug