Ontwikkelingen op de Dreijen

woensdag 11 mei 2011 09:57

De Christenunie heeft vragen over de ontwikkelingen op de Dreijen. In antwoorden op schriftelijke vragen van de ChristenUnie, 16 februari 2010, heeft het toenmalig college gemeld dat Wageningen UR en gemeente Wageningen hebben afgesproken te handelen in de geest van de intentieovereenkomst 'De Dreijen' totdat een nieuwe overeenkomst is getekend na de verkiezingen maart 2010.

Deze intentieovereenkomst liep af per 31 december 2009. De intentieovereenkomst regelt o.a. het afzien van voorbereidingen tot sloop en het niet verlenen van monumentenstatus voor gebouwen in het gebied de Dreijen.

Tijdens de inspraak over voorbereidingsbesluit de Dreijen, 9 mei 2011, stelde de woordvoerder van Wageningen UR dat Wageningen UR geen onomkeerbare activiteiten zal ontplooien in het gebied de Dreijen bij een integrale benadering, met mogelijke uitzondering van sloop van de tropische kas. De tropische kas staat echter benoemd in de kaders voor de ontwikkeling van de Dreijen als te behouden gebouw. Eventuele sloop van de tropische kas is niet in overeenstemming met de door de raad gestelde kaders en de intentieovereenkomst.

Dit geeft de fractie van de ChristenUnie aanleiding tot de volgende vragen:

  1. Is er momenteel een geldige, schriftelijk bevestigde intentieovereenkomst tussen Wageningen UR en de gemeente Wageningen met betrekking tot plangebied de Dreijen? Zo ja, wat is in deze overeenkomst geregeld ten aanzien van sloop van gebouwen?
  2. Indien er geen ondertekende overeenkomst is, bent u van mening dat gemeente en Wageningen UR nog altijd dienen te handelen in de geest van de intentieovereenkomst, zoals het vorige college aangaf in antwoorden op vragen van de ChristenUnie?
  3. Als er momenteel geen geldige overeenkomst is, is het college dan voornemens de eventuele start van voorbereidingen tot sloop van de tropische kas door Wageningen UR tegen te gaan? Zo nee, waarom nietl Zo ja, op welke wijze denkt het college dit te voorkomen?

 

« Terug

Reacties op 'Ontwikkelingen op de Dreijen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.