ChristenUnie Wageningen stelt vragen over Bruil

Bruilluchtfotovrijdag 10 oktober 2008 15:48

De Wageningse ChristenUnie is bezorgd over mogelijke vertraging van de verhuizing van Bruil naar Arnhem. De fractie heeft vragen gesteld aan het Wageningse college om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen en om een goede informatievoorziening te bereiken.

De Wageningse ChristenUnie is bezorgd over mogelijke vertraging van de verhuizing van Bruil naar Arnhem. De fractie heeft vragen gesteld aan het Wageningse college om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen en om een goede informatievoorziening te bereiken. Burgers uit Westervoort verzoeken de provincie Gelderland een milieu effect rapportage (MER) te laten maken. De verhuizing van de asfaltcentrale van Bruil uit de Wageningse haven geeft nog veel discussie. Gezien de overlast die de asfaltcentrale geeft, vindt de ChristenUnie vertraging van de verplaatsing ongewenst.

De Provinciale Staten van Gelderland behandelen eind oktober een burgerinitiatief over de verplaatsing van Bruil. Burgers uit Westervoort en Arnhem zijn bezorgd over mogelijke luchtvervuiling en geur- en geluidsoverlast. In het burgerinitiatief wordt verzocht een MER uit te voeren. Een MER is een onderzoek dat moet worden gehouden bij grote ruimtelijke ingrepen of bij de vestiging van zeer vervuilende bedrijven. Provincie en gemeente Arnhem hebben al opdracht gegeven tot een onafhankelijk milieu onderzoek, vergelijkbaar aan een MER. De resultaten van dit onderzoek zijn binnen 2 weken bekend. Voor de verplaatsing van Bruil is een MER ook niet nodig. De verouderde Wageningse installatie wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe fabriek in Arnhem, die voldoet aan strenge milieueisen. Per saldo is dit een verbetering van het milieu voor Gelderland.

Niet op tijd
De ChristenUnie Wageningen vindt een goede uitwisseling van informatie over de verhuizing van Bruil erg belangrijk. De fractie is bezorgd over mogelijke vertraging van de verplaatsing. Daarom wilde de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Hendrik Jan Berenschot, tijdens de raadsvergadering van 9 oktober mondelinge vragen aan het college stellen. Tot verbazing van Berenschot werd dit geweigerd. Voor het eerst werd strikt de hand gehouden aan de uiterste indieningtermijn van 24 uur. Berenschot had zijn vragen donderdagochtend ingeleverd. Berenschot: ‘Dit had ik niet verwacht. Ik had het college ruim op tijd gemeld dat er vragen aan zouden komen over Bruil. De vragen waren aan het begin van de werkdag binnen. In eerdere gevallen werden te laat ingediende vragen wel behandeld. Dit is spijtig. Het betekent uitstel van beantwoording en dat is niet in het belang van de Wageningse bevolking.’

Omdat de vragen niet tijdens de raadsvergadering mochten worden gesteld, heeft Berenschot de vragen schriftelijk aangemeld (zogenaamde art. 37 vragen). De vragen van de ChristenUnie aan het college treft u hieronder aan.

Gezien het grote belang voor Wageningen en Gelderland dat de asfaltcentrale Bruil met enige spoed verhuisd naar Arnhem heeft de ChristenUnie de volgende vragen.

1.Bent u op de hoogte van de huidige ontwikkelingen in met name Arnhem en het lopende milieu onderzoek m.b.t. de nieuwe locatie voor de asfaltcentrale Bruil?

2. Kunt u als Wagenings College het College van Arnhem (nogmaals) duidelijk maken dat het van groot belang is dat de asfaltcentrale verhuisd, en dat de verhuizing per saldo een sterke milieuwinst oplevert?

3. Heeft u zicht op de eventuele gevolgen, ook financieel, voor Wageningen wanneer de verhuizing vertraging oploopt?

4. Kunt u ook achterhalen hoe de opdracht is geformuleerd door het College van Arnhem richting de opdrachtnemers? Wordt hierbij ook de huidige situatie, zoals deze nu in Wageningen is, mee genomen?

5. Kan het college, in navolging van het initiatief van D66 en het CDA, een vergelijkbare brief/ lobby o.i.d. richting de Provincie en Gemeente Arnhem verrichten?


« Terug