ChristenUnie stelt vragen over veiligheid Vlinder

dinsdag 05 juni 2007 19:34

Omdat sporthal De Vlinder en sportcafé Atalanta in mei voor de derde keer in korte tijd werden gesloten, heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan het college van B&W omtrent de veiligheid in en rond De Vlinder.

PERSBERICHT CHRISTENUNIE WAGENINGEN

------------------------------------

Wageningen, 9 mei 2007

ChristenUnie stelt vragen over veiligheid Vlinder

Sporthal De Vlinder en sportcafé Atalanta zijn voor de derde keer in korte tijd gesloten. De gemeente Wageningen meldt dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De Wageningse ChristenUnie is verbaasd en ongerust over de gang van zaken. Het lijkt erop dat de Vlinder, na instorten van het dak en enkele weken later vallende stukken glas, al twee maal onterecht is vrijgegeven voor gebruik. De fractievoorzitter van de ChristenUnie, Monique Heger, heeft daarom het college schriftelijke vragen gesteld. Zij wil weten op basis van welke informatie, en van welke adviseurs, de opeenvolgende beslissingen zijn genomen.

De vragen van de ChristenUnie zijn gebaseerd op diverse gebeurtenissen en op mededelingen van het Wageningse college. In chronologisch overzicht:

17 januari: tijdens een storm raken delen van de zonnepanelen van sporthal de Vlinder los en vallen door het glazen dak. Het gebouw wordt ontruimd en gesloten op last van gemeente Wageningen. Wonderwel raakt er niemand gewond, aldus de politie.

21 januari: noodvoorzieningen, waaronder een scherm, worden aangebracht, en de Vlinder wordt gedeeltelijk weer opengesteld.

6 maart: centrale hal en sportcafé worden voor de tweede maal gesloten vanwege vallende stukken glas, gelukkig opgevangen door het scherm. Wethouder Slegten moet tot zijn spijt en woede constateren dat de Vlinder niet veilig was, ondanks dat hem het tegendeel was verzekerd (bron: Gelderlander).

15 maart: wethouder Slegten vertelt de commissie Samenleving dat er maatregelen zijn genomen om de veiligheid in de Vlinder te garanderen. Achteraf, stelt de wethouder, is er geen goede beoordeling geweest door adviesbureau ADVIN en door aannemer Grootheest. Er volgt nieuw onderzoek naar de problemen. Veiligheid staat voorop, aldus de wethouder.

17 maart: het sportcafé gaat weer open.

8 mei: sporthal en sportcafé worden voor de derde keer gesloten. Volgens Bouwtoezicht en Brandweer kan de veiligheid in de Vlinder niet gegarandeerd worden.

Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar het had slechter kunnen aflopen. Na de heropening van de Vlinder in januari en in maart was de situatie blijkbaar niet veilig, in tegenstelling tot eerdere berichten. Dat is ernstig. Het is ook vreemd om te moeten constateren dat eerdere adviezen en maatregelen onvoldoende waren. Daarom wil de ChristenUnie weten hoe de beslissingen over het openstellen van de Vlinder tot stand zijn gekomen, en wie er betrokken geweest zijn in advisering rond veiligheid van het sportcomplex. De antwoorden op deze vragen moeten helpen om in de toekomst situaties te voorkomen waarin een pand of complex onterecht als veilig wordt aangemerkt.

De concrete vragen van de ChristenUnie aan het college zijn:

1) Wie zijn er betrokken geweest bij het besluit om het gebouw in januari weer open te stellen? Welke veiligheidsgaranties waren er toen? Kan de raad inzage krijgen in deze adviezen, of anderszins nagaan hoe het besluit tot stand is gekomen?

2) Op basis van welke informatie, en van welke betrokkenen, heeft wethouder Slegten de raadscommissie Samenleving geïnformeerd dat er maatregelen zijn genomen om de veiligheid in de Vlinder te garanderen? Welk onderzoek en advies ligt of liggen daaraan ten grondslag? Kan de raad inzage krijgen in dit onderzoek dan wel advies?

3) Is het onderzoek van Brandweer en Bouwtoezicht, op basis waarvan de sporthal voor de derde maal dit jaar is gesloten, het eerste onderzoek waarbij Brandweer dan wel Bouwtoezicht zijn betrokken? Kan de raad inzage krijgen in het rapport? Welke specifieke informatie komt uit dit laatste onderzoek naar voren, waardoor veiligheid niet gegarandeerd kan worden, terwijl eerdere adviezen dan wel onderzoek juist wel aanleiding gaven tot heropening?

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over veiligheid Vlinder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.